Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ DÃY SỐ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Duyên
Ngày gửi: 11h:28' 26-01-2018
Dung lượng: 213.3 KB
Số lượt tải: 2236
Số lượt thích: 3 người (Ngoc Hoang, Mai Thị Hoa, Nguyễn Văn Cảnh)
BÀI TẬP VỀ DÃY SỐ
A.Câu 1. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
 B. C. D. 
Câu 2. Cho dãy có , dãy có . Khi đó 
15 B. 8 C. 5 D. 3
Câu 3. Tìm : A.2 B. -1 C. 1 D. 
Câu 4. Dãy số nào sau đây là một cấp số nhân lùi vô hạn.
 B. C. D. 
Câu 5. Cho , . Giới hạn bằng:
0 B. C. D. 
Câu 6. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là ?
A. lim ; B. lim ; C. lim D. lim ;
Câu 7. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
A. B. C. D. 
Câu 8. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là ?
A. lim ; B. lim ; C. lim D. lim
Câu 9. Tính tổng: S = 1 + A. B. 1 C. D. 2
Câu 10. Trong các mệnh đề sau đây, hãy chọn mệnh đề sai ?
A. B. ;C. ; D.
Câu 11. bằng :
A. không tồn tại B. 1 C. D. 2
Câu 12. bằng: A. 8/3 B. 10/3 C. 3 D. 1
Câu 13. Tính
A. -3/2 B. 0 C. 5/2 D. 3/2
Câu 14. Tính giới hạn: lim : A. 1 B. 0 C. D. 
Câu 15. Dãy số nào sau đây có giới hạn là
A. B. C. D. 
B.Câu 1.1. Dãy nào sau đây có giới hạn khác ?A. . B. . C. . D. .
Câu 1.2. Dãy nào sau đây có giới hạn bằng ?A. . B. C. . D. .
Câu 1.3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A. với là số nguyên dương.B. Nếu thì .
C. Nếu và thì .D. Nếu và thì .
Câu 1.4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Nếu và thì .B. Nếu và thì .
C. Nếu và thì . D. Nếu thì 
Câu 1.5. Dãy nào sau đây, không phải là cấp số nhân lùi vô hạn?
A. Dãy số B. Dãy số 
C. Dãy số D. Dãy số

Câu 1.6. Dãy nào sau đây có giới hạn khác ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 2.1. Giới hạn nào sau đây bằng 2? A. . B. . C. . D. .
Câu 17. Giới hạn bằng: A. 2. B.. C. D. .
Câu 18. Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với .
A. . B. 2 . C. . D. .
Câu 19. Giới hạn bằng: A. 0 . B. . C. . D. .
Câu 20. Giới hạn bằng: A. 0 B. 1. C. . D. .
Câu 21. Giới hạn bằng: A. 0 B. C. D. 2
Câu 2.2. Giới hạn bằng: A. B. 5 C. D. 1
Câu 2.3. Giới hạn bằng: A. B. C. D. 
Câu 2.4. Giới hạn bằng: A. B. C. 1 D. 0

 
Gửi ý kiến