Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập tự luận chương 2- 10CB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Mai Sương
Ngày gửi: 21h:40' 30-10-2011
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 661
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM


Dạng 1: Lực- tổng hợp và phân tích lực:
Bài 1: Cho 2 lực đồng quy có độ lớn F1= F2= 50N tính lực tổng hợp trong các
TH sau: α= 00 , 300, 900, 1800
Bài 2: Cho 2 lực F1= 20N ,F2= 50N , lực tổng hợp F= 60N. Tính góc hợp bởi 2 lực.
Bài 3: Cho 2 lực F1= 6 ,F2= 14N , lực tổng hợp F= 10N. Tính góc hợp bởi 2 lực
Bài 4: Một vật có trọng lượng P=20N được treo vào một vòng nhẫn O ( coi như chất điểm). vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB như hình vẽ. biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc 1200. tìm lực căng của hai dây OA và OB.

Bài 5: vật có khối lượng m=1,7kg được treo tại trung điểm C của dây AB như hình vẽ. tìm lực căng của dây AC, BC theo góc . Áp dụng với góc=300 và =600

Bài 6:phân tính lực thành hai lực và như hình vẽ. tính độ lớn của hai lực  và  theo F biết F bằng 10N

Bài 7: một vật có khối lượng m=5kg được treo bằng ba sợi dây như hình
vẽ. lấy g=9,8m/s2. Tìm lực kéo của dây AC và dây BC.
Bài 8: Tìm hợp lực của của 4 lực đồng quy trong hình.
Biết F1 = 5 N, F2 = 3 N, F3 = 7 N, F4 = 1 N


Bài 9. Hãy phân tích thành hai thành phần (và //)trên hai phương. Tính các lực thành phần của . Cho F = 100N
 
 (H.v.1)


Bài 10. Hãy vẽ trọng lực tác dụng lên vật. Phân tích trọng lực thành hai thành phần. Tính các thành phần này
(m=15kg , g = 10m/s2, )

Dạng 2: Các định luật Newton

Bài 1:Một lực tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm vật tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Hỏi lực tác dụng vào vật bằng bao nhiêu ?
Bài 2: Một chiếc xe khối lượng m=100kg đang chạy với vận tốc 30,6km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm là 250N.
a) Tim gia tốc ?
b) Tìm quãng đường và thời gian xe còn chạy thêm được cho đến khi dừng hẳn. ( đs: 14,45m)
Bài 3:Một hợp lực 1 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2 kg lúc đầu dứng yên.
a) Tìm gia tốc
a) Tính vận tốc và quãng đường mà vật đó đi trong khoảng thời gian 2 s ?
Bài 4: Một quả bóng khối lượng 200g bay với vận tốc 90km/h đến đập vuông góc vào một bức tường rồi bật trở lại theo phương cũ với vận tốc 54km/h. thời gian va chạm là 0,05s.
a) Tính gia tốc của bóng
b) Tính lực do tường tác dụng lên bóng? (đs: 160N)
Bài 5 một vật nhỏ khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên. Nó bắt đầu chịu tác dụng của đồng thời của hai lực  và =3N. góc giữa vàlà 300.
Tìm lực tổng hợp tác dụng lên vật.
Tìm gia tốc chuyển động của vật
Tính vận tốc và quãng đường vật đi được sau 1,2s.
Làm lại bài toán trên nếu góc giữa vàlà 00, 1800,900
Bài 6: một xe khối lượng m=500kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được quãng đường 125m thì vận tốc của ôtô còn 36km/h.
Tính gia tốc của xe
Tìm lực hãm của xe
Bài 5: Một ô tô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi tiếp quãng đường 50 m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 120 km/h thì quãng đường đi được lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là bao nhiêu ? Giả sử lực hãm trong hai trường hợp là như nhau.
Bài 7: lực tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian 0,8s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,4m/s đến 0,8m/s. lực khác tác dụng lên nó trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc của nó thay dổi từ 0,8m/s đến 1m/s (vàluôn cùng phương với chuyển động)
a) Tính tỉ số , biết rằng các lực này không đổi trong suốt thời gian tác dụng
b)
 
Gửi ý kiến