Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bai tap unit 1+ 2 lop 6 thi diem

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Như Nguyện
Ngày gửi: 14h:49' 16-08-2016
Dung lượng: 465.2 KB
Số lượt tải: 3712
Số lượt thích: 2 người (Phạm Thị Hanh, Hoa Mơ)
Bài tập Unit 2 – Grade 6Name: ……………………………………………………………………….

/

/
/

//
/

/

/
/


/

/

/

/
/

XII/ Complete the correct tense of verbs:
1. She (brush) ……………….…. her teeth after meals.
2. They (play) ………………… games at the moment.
3. My mother (work) ……………..….. in the garden at the present.
4. Mrs Huong (teach) …………………… English in this school now.

XIII/ Give the sentences into negative form:
1/ Lan is going to the zoo now. ………………………………………………………………….
2/ I study English at school. ………………………………………………………………….
3/ Phong is wearing a school uniform. ………………………………………………………………….
4/ Duy lives near Phong’s house. ………………………………………………………………….
5/ His brother eats lunch in the school canteen.………………………………………………………………….

XIV/ Give the questions
1/ Lan is going to the zoo now. ………………………………………………………………….
2/ I study English at school. ………………………………………………………………….
3/ Phong is wearing a school uniform. ………………………………………………………………….
4/ Duy lives near Phong’s house. ………………………………………………………………….
5/ His brother eats lunch in the school canteen. ………………………………………………………………….

XV/ Read the passage and answer questions.
I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very friendly.
1. Where is Peter? ………………………………………………………………….
2. What is the seafood like? ………………………………………………………………….
3. Why does he go swimming most of the time? ………………………………………………………………….
4. Did he meet a pretty girl from Hanoi? ………………………………………………………………….

XVI. Fill in the blank with the words given in the box:

 finish        last        classes       at       interested          computer science        week       grade


Mai is a student _______________(1) Quang Trung school. She is in _____________(2) 7. She goes to the school six days a _____________(3), from Monday to Saturday. ______________(4) always begin at seven o’clock and _____________(5) at a quarter past seven. Today, Mai has four classes: English, Geography Computer Science and Physics. Mai is _________(6) in computer, so her favorite subject is ______________(7). She thinks Geography is difficult and so is English. Mai’s ___________(8) lesson is Physics. In Physics, she does some experiments.

 
Gửi ý kiến