Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP UNIT 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Trang
Ngày gửi: 09h:16' 06-09-2018
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 3898
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quang Hòa)
Unit 2: - There is/ there are/ there isn’t/ there aren’t
-Giới từ chỉ vị trí ( on, in, under……..)
1. Điền there is và there are vào chỗ trống
1. ………………..a vase on the table
2. ………………..a lot of books on the shelf
3. ………………..12 cushions on the sofa
4. ………………..a big wardrobe in my sister’s bedroom
5. ………………..many children in the yard
6. ………………..no cakes left on the table
7. ………………..a laptop on the desk
8. ………………..a lot of noisy children in the classroom
9………………..a little milk on the table
10………………..a few difficulf proplems on the quiz
11………………..mice in the kitchen
12………………..a lot of salt in this sauce
13. ………………..rubbish on the floor
14………………..some dicrectionaries in the classroom
15………………..a museum next to the park
2. khoang vao cau tra loi dung.
1.(There isn’t/ There aren’t) any pets in our school.
2. (There isn’t/ There aren’t) tables for all the guests
3.(There isn’t/ There aren’t) furniture in this room
4.(There isn’t/ There aren’t) police officers on the streets
5.(There isn’t/ There aren’t) time for this
6.(There isn’t/ There aren’t)any cookies left!
7.(There isn’t/ There aren’t) a place for us to stay
8.(There isn’t/ There aren’t) any jam left!
9.(There isn’t/ There aren’t) three telephones at the airport
10.(There isn’t/ There aren’t) lots of computers in Room 202
11.(There isn’t/ There aren’t) many people in the hall
12.(There isn’t/ There aren’t) any eggs left!
13.(There isn’t/ There aren’t) eight children in the school
14.(There isn’t/ There aren’t) a horse in the field
15.(There isn’t/ There aren’t) any water in the swimming pool
Bai 3: Voi cac tu cho san, viet cau hoi va cau tra loi ngan.
Vi du : any/ Brazilian footballers/ in your favourite team ?
Are there any Brazilian footballers in your favourite team?Yes, there are
An museum park/ near here?
………………………………………………..
No, ……………………………………………
a ceiling fan/ in your house?
………………………………………………..
yes, ……………………………………………
any famous football teams/ in your country?
………………………………………………..
yes, ……………………………………………
any interesting places near your house?
………………………………………………..
no, ……………………………………………
A microware/ in your kitchen?
………………………………………………..
no, ……………………………………………
A dog/ in the supermarket?
………………………………………………..
no, ……………………………………………
Any ice-cream/ in the fridge?
………………………………………………..
Yes, ……………………………………………
Many windows/ in the house?
………………………………………………..
Yes, ……………………………………………
Any cheese/ in my sandwich?
………………………………………………..
no, ……………………………………………
Any quiz programmes/ on TV tonight?
………………………………………………..
Yes, ……………………………………………
Bai 4: Moi cau duoi day co 1 loi sai, gach chan loi sai va viet lai cho dung
There isn’t some water in the glass………………………….
There are a 3 children talking with the teacher………………………….
Are there some air conditioners in the attic? ………………………….
Is there any windows in this classroom?
There aren’t some pencils in the pencil case ………………………….
There is some people in the backyard ………………………….
There are any pictures on the wall………………………….
Is there some boy in the living room? ………………………….
There are any magazines on the table………………………….
There are a biscuit on the plate………………………….
Bai 5: dien some/ any/ a/ an vao cho trong.
There are…………….people in the street
There is…………….cinema on the right
There isn’t…………….dishwasher in the country house
There aren’t…………….rivers running through the town centre
There is…………….bar called Moe’s
There are…………….chests of drawers in our apartment
Is there…………….chocolate in the kitchen?
There’s …………….airport next to the city
Are there…………….tourists in this villa?
Is there…………….office near here?
GIỚI TỪ CHỈ VỊ TRÍ
Bai 1 : sap sep cac tu sau de tao thanh 1 cau hoan chinh
trees/ many/ park/ are/ the/ there/?/in
next/ house/ bank/ is/ the/ to/ the/
a/ is/ my/ garden/ there/ big/ house/ behind
many/ how/ students/ there/ school/ lan’s/ in/ are?
Front/ a/ house/there/ of/ yard/ your/ is/ in small?
BÀI TẬP VẬN DỤNG NÂNG CAO.
Bai 1: nhin vao bang va hoan thanh doan van sau bang cach dien there is/ there are/ there isn’t/ there aren’t any
places
NYC
In New York City (1)…………………ninety-seven skyscrapers and (2) …………………a new one called One World Trace Centre.(3) …………………a beach but(4) …………………sixteen bridges
 
Gửi ý kiến