Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tú
Ngày gửi: 23h:20' 19-12-2014
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 6050
Số lượt thích: 3 người (Lê Ngọc Linh, Trương Thị Bích Ý, Nguyễn Văn Quyền)
BÀI TẬP HÌNH HỌC 7
VỀ BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC

1. Cho tam giác ABC có , AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. Tính các góc của tam giác AMB và tam giác AMC.

2. Cho tam giác ABC có AB = AC. D, E thuộc cạnh BC sao cho BD = DE = EC. Biết AD = AE.
a. Chứng minh .
b. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là phân giác của .
c. Giả sử . Tính các góc còn lại của tam giác DAE.

3. Cho tam giác ABC có . Vẽ AD ( AB (D, C nằm khác phía đối với AB) và AD = AB. Vẽ AE ( AC (E, B nằm khác phía đối với AC) và AE = AC. Biết DE = BC. Tính 
4. Cho (ABC có AB = AC. Kẻ AE là phân giác của góc  (E thuộc BC). Chứng minh rằng:
a. (ABE = (ACE
b. AE là đường trung trực của đoạn thẳng BC.

5. Cho (ABC có AB < AC. Kẻ tia phân giác AD của  ( D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB, trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC. Chứng minh rằng:
a. (BDF = (EDC.
b. BF = EC.
c. F, D, E thẳng hàng.
d. AD ( FC

6. Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox, lấy 2 điểm A và C. Trên tia Oy lấy 2 điểm B và D sao cho OA = OB ; OC = OD. (A nằm giữa O và C; B nằm giữa O và D).
a. Chứng minh (OAD = (OBC
b. So sánh 2 góc  và .

7. Cho (ABC vuông ở A. TRên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC.
a. Chứng minh (ABC = (ABD
b. Trên tia đối của tia AB, lấy điểm M. Chứng minh (MBD = ( MBC.

8. Cho góc nhọn xOy và tia phân giác Oz của góc đó. Trên Ox, lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Oz, lấy điểm I bất kì. Chứng minh:
a. ( AOI = ( BOI.
b. AB ( OI.

9. Cho (ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm E sao cho ME = MA.
a. Chứng minh AC // BE.
b. Gọi I là một điểm trên AC, K là một điểm trên EB sao cho AI = EK. Chứng minh 3 điểm I, M, K thẳng hàng.

10.

111213


14
 
Gửi ý kiến