Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập về câu bị động

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thuỷ Linh
Ngày gửi: 14h:15' 22-08-2013
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 1375
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG
I. Change the following sentences into passive voice
They gave the job to Amy and Bob.
A) Amy and Bob are given a job. B) A job was given to Amy and Bob.
C) Amy and Bob was given a job. D) A job were given to Amy and Bob.
They started the work last week.
A) The work was started last week. B) The work are started last week.
C) The work were started last week. D) The work is started last week.
They finished the kitchen’s building on Saturday.
A) The kitchen’s building was finished on Saturday.
B) The kitchen’s building were finished on Saturday.
C) The kitchen’s building is finished on Saturday.
D) The kitchen’s building are finished on Saturday.
Somebody calls the president everyday.
A) The president was called every day. B) The president are called every day.
C) The president is called every day. D) The president were called every day.
Last Thursday we pointed a new marketing manager.
A) A new marketing manager is pointed last Thursday.
B) A new marketing manager were pointed last Thursday.
C) A new marketing manager are pointed last Thursday.
D) A new marketing manager was pointed last Thursday.
William, the conqueror built the castle in the 11th century.
A) The castle are built by William, the conqueror in the 11th century.
B) The castle were built by William, the conqueror in the 11th century.
C) The castle was built by William, the conqueror in the 11th century.
D) The castle is built by William, the conqueror in the 11th century.
People believed that somebody murdered Miss. Stone.
A) It is said that Miss. Stone was murdered.
B) It were said that Miss. Stone was murdered.
C) It was believed that Miss. Stone was murdered.
D) People believed that Miss. Stone murdered.
We put a notice about the trip on the notice board yesterday.
A) A notice about the trip on the notice board put yesterday.
B) A notice about the trip on the notice board was put yesterday.
C) A notice about the trip on the notice board is put yesterday.
D) A notice about the trip on the notice board are put yesterday.
People think that an apple a day is good for you.
A) It is thought that an apple a day is good for you.
B) It was thought that an apple a day is good for you.
C) They are thought that an apple a day is good for you.
D) They thought that an apple a day is good for you.
The cold weather damaged the plants.
A) The plants were damaged by the cold weather.
B) The plants was damaged by the cold weather.
C) The plants are damaged by the cold weather.
D) The plants is damaged by the cold weather.
They were doing the bedroom on Friday.
A) The bedroom were being done on Friday. B) The bedroom is done on Friday
C) The bedroom was being done on Friday D) The bedroom are done on Friday
They’re painting the living room now.
A) The living room is painting now. B) The living room is painted now.
C) The living room is being painting now. D) The living room is being painted now.
Martha was delivering the documents to the department.
A) The documents was being delivered to the department by Martha.
B) The documents was delivered to the department by Martha.
C) The documents was being delivering to the department by Martha.
D) The documents is being delivered to the department by Martha.
The mayor is going to open a new airport.
A) A new airport is going to opened by the mayor.
B) A new airport is going to open by the mayor
C) A new airport is going to be opened by the mayor
D) A new airport is going to be open by the mayor
If you can’t drive, who is going to drive your car?
A) If you can’t drive, who is going to be driven your car?
B) If you can’t drive, by whom is your car going to be driven?
C) If you can’t drive, whom is your car going to be driven?
D) If you can’t drive, who your car is going to drive?
The police are interviewing all the witnesses.
A) All the witnesses are interviewing the police.
B) All the witnesses are being interviewed by the police.
C) All the witnesses is interviewed the police.
D) All the witnesses were
No_avatar

hay lắm

 

 
Gửi ý kiến