Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP VỀ CO2 (SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM- MUỐI CACBONAT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: scribd
Người gửi: Đào Ngọc Minh Khuê
Ngày gửi: 11h:11' 23-02-2017
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 1231
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP VỀ CO2 (SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM- MUỐI CACBONAT

Câu 1. Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH là bao nhiêu? A. Không xác định B. > 7 C. < 7 D. = 7
Câu 2. Trong phản ứng: CO32-+ H2O HCO-3 + OH-. Vai trò của CO32- là
A. axit và H2O là bazơ B. bazơ và H2O là axit
C. lưỡng tính và H2O là trung tính D. chất oxi hoá và H2O là chất khử
Câu 3. Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động và sự xâm nhập thực của nước mưa với đá vôi?
A. CaCO3 + H2O + CO2  Ca (HCO3)2 B. Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2
C. CaCO3 + 2HCl ( CaCl2 + H2O + CO2 D. CaCO3 CaO + CO2
Câu 4: Cho từ từ dung dịch HCl cho đến dư vào dung dịch Na2CO3. Hiện tượng xảy ra là
A. lập tức có khí thoát ra. B. không có hiện tượng gì.
C.đầu tiên không có hiện tượng gì sau sau mới có khí bay ra. D. có kết tủa trắng xuất hiện.
Câu5: Cho 5,6 lit khí CO2 ở đktc vào 300 ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thu được dung dịch A. Trong dung dịch chứa những chất gì?
A. NaOH, Na2CO3 B. Na2CO3 C. Na2CO3, NaHCO3 D. NaHCO3
Câu 6: Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 6,72 lít SO2 (đktc) là
A. 150 ml. B. 300 ml. C. 250 ml. D. 450 ml.
Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 và 250ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng muối tạo thành là:
A. 15,6g và 5,3g B. 18g và 6,3g C. 15,6g và 6,3g. D. 16,5 g và 5,3 g
Câu8: Nung hoàn toàn 30 gam đá vôi sau đó dẫn khí thu được vào 500 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch X. a) Trong dung dịch X chứa những chất gì ?
A. Na2CO3, NaHCO3 B. NaOH, Na2CO3 C. Na2CO3 D. NaHCO3
b) Tổng khối lượng các chất tan có trong dung dịch X sau phản ứng là:
A. 21,8 gam B. 37,8 gam C. 41,8 gam D. 51,8 gam
Câu9: Cho 5,6 lit khí SO2 (ở đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thu được dung dịch A. Tổng khối lượng muối thu được trong dung dịch A là ( Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1)
A. 27,1 gam. B. 46,4 gam. C. 21,7 gam. D. 44,6 gam.
Câu 10: Cho 12,8g đồng tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư, khí sinh ra cho vào 200ml dung dịch NaOH 2M. Hỏi muối nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu?
A. Na2SO3 và 24,2g B. Na2SO3 và 25,2g.
C. NaHSO3 15g và Na2SO3 26,2g D. Na2SO3 và 23,2g
Câu 11: Dẫn 8,96 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dd Ca(OH)2 1,5M. Khối lượng kết tủa là:
A. 10 gam B. 20 gam C. 30 gam D. 40 gam.
Câu 12: Cho 2,24 lit khí CO2 ở đktc vào 20 lit dung dịch Ca(OH)2 ta thu được 6 gam kết tủa. Nồng độ mol/lit của dung dịch Ca(OH)2 là giá trị nào sau đây:
A. 0,002M B. 0,0035M C. 0,004M D. 0,0045M
Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 ở đktc vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/lit thu được 15,76 gam kết tủa . Giá trị của a là
A. 0,048 B. 0,032 C. 0,04 D. 0,06
Câu 14: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2,0 lít dung dịch Ba(OH)2 0,015M thu được 1,97g BaCO3 kết tủa. V có giá trị là:
A) 0,224 lít B) 1,12 lít C) 0,448 lít D) 0,244 lit hay 1,12 lít.
Câu 15: Cho V
 
Gửi ý kiến