Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bai tap ve phan tich da thuc thanh nhan tu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Dieu Ly
Ngày gửi: 14h:25' 26-08-2017
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 950
Số lượt thích: 0 người
Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử
Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 - y2 - 2x + 2y b) 2x + 2y - x2 - xy
c) 3a2 - 6ab + 3b2 - 12c2 d) x2 - 25 + y2 + 2xy
e) a2 + 2ab + b2 - ac - bc f) x2 - 2x - 4y2 - 4y
g) x2y - x3 - 9y + 9x h) x2(x -1) + 16(1- x)
Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
1) 4x2 – 25 + (2x + 7)(5 – 2x) 9) x3 + x2y – 4x – 4y
2) 3(x+ 4) – x2 – 4x 10) x3 – 3x2 + 1 – 3x
3) 5x2 – 5y2 – 10x + 10y 11) 3x2 – 6xy + 3y2 – 12z2
4) x2 – xy + x – y 12) x2 – 2x – 15
5) ax – bx – a2 + 2ab – b2 13) 2x2 + 3x – 5
6) x2 + 4x – y2 + 4 14) 2x2 – 18
7) x3 – x2 – x + 1 15) x2 – 7xy + 10y2
8) x4 + 6x2y + 9y2 - 1 16) x3 – 2x2 + x – xy2
Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử.
1
16x3y + 0,25yz3
21.
(a + b + c)2 + (a + b – c)2 – 4c2

2
x 4 – 4x3 + 4x2
22.
4a2b2 – (a2 + b2 – c2)2

3
2ab2 – a2b – b3
23.
a 4 + b4 + c4 – 2a2b2 – 2b2c2 – 2a2c2

4
a 3 + a2b – ab2 – b3
24.
a(b3 – c3) + b(c3 – a3) + c(a3 – b3)

5.
x 3 + x2 – 4x - 4
25.
a 6 – a4 + 2a3 + 2a2

6.
x 3 – x2 – x + 1
26.
(a + b)3 – (a – b)3

7.
x 4 + x3 + x2 - 1
27.
x 3 – 3x2 + 3x – 1 – y3

8.
x 2y2 + 1 – x2 – y2
28.
X m + 4 + xm + 3 – x - 1

10.
x 4 – x2 + 2x - 1
29.
(x + y)3 – x3 – y3

11.
3a – 3b + a2 – 2ab + b2
30.
(x + y + z)3 – x3 – y3 – z3

12.
a 2 + 2ab + b2 – 2a – 2b + 1
31.
(b – c)3 + (c – a)3 + (a – b)3

13.
a 2 – b2 – 4a + 4b
32.
x3 + y3+ z3 – 3xyz

14.
a 3 – b3 – 3a + 3b
33.
(x + y)5 – x5 – y5

15.
x 3 + 3x2 – 3x - 1
34.
(x2 + y2)3 + (z2 – x2)3 – (y2 + z2)3

16.
x 3 – 3x2 – 3x + 1
35.
x3 – 5x2y – 14xy2

17
x 3 – 4x2 + 4x - 1
36.
x4 – 7x2 + 1

18
4a2b2 – (a2 + b2 – 1)2
37.
4x4 – 12x2 + 1

19
(xy +4)2–(2x + 2y)2
38.
x2 + 8x + 7

20
(a2 + b2 + ab)2 – a2b2 – b2c2 – c2a2
39.
x3 – 5x2 – 14x

Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử.
1.
x4y4 + 4
6
x7 + x2 + 1

2.
x4y4 + 64
7
x8 + x + 1

3.
4 x4y4 + 1
8
x8 + x7 + 1

4.
32x4 + 1
9
x8 + 3x4 + 1

5.
x4 + 4y4
10
x10 + x5 + 1

Bài tập 6: Phân tích đa thức thành nhân tử.
1. x2 + 2xy – 8y2 + 2xz + 14yz – 3z2
2. 3x2 – 22xy – 4x + 8y + 7y2 + 1
3. 12x2 + 5x – 12y2 + 12y – 10xy – 3
4. 2x2 – 7xy + 3y2 + 5xz – 5yz + 2z2
5.
 
Gửi ý kiến