Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập về quan hệ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Toàn
Ngày gửi: 09h:25' 23-09-2009
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 1 người (K long k oanh)
1. Cho tập hợp X = {1, 3, 9, 18, 36}. Gọi ≤ là quan hệ “chia hết” trên X.
a) Chứng minh ≤ là một quan hệ thứ tự trên X.
b) Quan hệ thứ tự ≤ trên X có phải là toàn phần không?

2. Cho R là quan hệ hai ngôi trên tập hợp C các số phức xác định như sau:
Với mọi a + bi, c + di ∈ C, (a + bi) ℜ (c + di) khi và chỉ khi a ≤ c và b ≤ d.
a) Chứng minh rằng R là một quan hệ thứ tự trên C.
b) R có phải là toàn phần không?


3. Cho tập hợp X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} và quan hệ hai ngôi R xác định trên X như sau: Với mọi x, y ∈ X, x R y khi và chỉ khi x ≤ y và 2 / (x − y).
a) Chứng minh rằng R là một quan hệ thứ tự trên X.
b) R có phải là toàn phần không?
c) Biểu diễn quan hệ R bằng lược đồ tên.


4/.Cho tập hợp sắp thứ tự (X, ), trong đó
X = {2, 5, 8, 10, 20, 40} và ≤ là quan hệ “chia hết” trên X.
a) Tìm các phần tử tối đại và tối tiểu của X.
b) Tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có) của X.
No_avatarf

S k co loi giai z..đang cần gấp

No_avatar

chưa có lời giải bạn ơi

website

 
Gửi ý kiến