Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập về Tam giác 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Lê Minh
Ngày gửi: 09h:34' 26-02-2012
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 2546
Số lượt thích: 0 người

Chương II: TAM GIÁC

Bài 1:
Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH ( BC ( H( BC ). Cho biết AB = 13cm; AH = 12cm; HC = 16cm. Tính các độ dài các cạnh AC; BC.
Bài 2:
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE.
a/ Chứng minh rằng tam giác ADE là tam giác cân.
b/ Kẻ BH ( AD ( H ( AD ), kẻ CK ( AE ( K ( AE). Chứng minh rằng BH = CK.
c/ Gọi O là giao điểm của BH và CK. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao?
Bài 3:
Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 12cm, AC = 20cm. Tính dộ dài cạnh BC .
Bài 4:
Cho ( ABC cân tại A . Vẽ BH ( AC ( H ( AC), CK ( AB, ( K( AB ).
a/ Vẽ hình
b/ Chứng minh rằng AH = AK
c/ Gọi I là giao điểm BH và CK. Chứng minh 
d/ Đường thẳng AI cắt BC tại H. Chứng minh AI ( BC tại H.
Bài 5:
Cho ( ABC có Â = 90o , BC = 15, AC = 12. Tính AB
Bài 6:
Cho ( ABC cân tại A. Kẻ AH ( BC ( H ( BC ) .
a/ Chứng minh BH = HC
b/ Kẻ HE ( AC ( E ( AC), HF ( AB ( F ( AB ). Hỏi ( HEF là tam giác gì? Vì sao?
Bài 7:
Cho tam giác ABC cân có AB = AC = 5cm, BC= 8cm . Kẻ AH vuông góc với BC tại H.
a/ Chứng minh: HB = HC và .
b/ Tính độ dài AH.
c/ Kẻ HD ( AB ( D ( AB ), Kẻ HE ( AC (E ( AC ). Chứng minh: (HDE là tam giác cân
Bài 8:
Cho (ABC có: AB = 4,5cm, BC = 6cm và AC = 7,5cm. Chứng tỏ (ABC là tam giác vuông
Bài 9:
Cho (ABC cân tại A. Kẻ BD vuông góc với AC và kẻ CE vuông góc với AB. BD và CE cắt nhau tại I. Chứng minh:
a) 
b) 
c) AI là đường trung trực của BC.
Bài 10:
Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Qua A vẽ đường thẳng d // BC. Chứng minh rằng:
(ABD = (ACD.
AD là tia phân giác của góc BAC.
ADd.
Bài 11:
Cho (ABC có góc A bằng 600. Tia phân giác của góc ABC cắt tia phân giác của góc ACB ở I.
Cho biết . Tính số đo.
Tính số đo .
Bài 12:
Cho (ABC, D là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DE = DA. Chứng minh rằng:
(ADB = (EDC.
AB//CE.
.
Bài 13:
Cho (ABC vuông tại A. Tia phân giác của  cắt AC ở D; E là một điểm trên cạnh BC sao cho BE = BA.
Chứng minh rằng: (ABD = (EBD.
Chứng minh rằng: DEBC.
Gọi F là giao điểm của DE và AB. Chứng minh rằng DC = DF.
Bài 14:
Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) có góc A bằng 600. D là trung điểm của cạnh AC. Trên tia AB lấy điểm E sao cho AE = AD. Chứng minh rằng:
(ADE là tam giác đều.
(DEC là tam giác cân.
CEAB.
Bài 15:
Cho (ABC vuông cân tại A. M là trung điểm cạnh BC. Điểm E nằm giữa M và C. Vẽ BHAE tại H, CKAE tại K. Chứng minh rằng:
BH = AK.
(HBM = (KAM.
(MHK vuông cân.
 
Gửi ý kiến