Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bai tap ve tia

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: To Dieu Ly
Ngày gửi: 14h:36' 26-08-2017
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 725
Số lượt thích: 0 người
Phiếu số 14 lớp 6C3 GV : Tô Diệu Ly : 0943153789 17/9/2016)
Bài 1 :a) Hãy xếp 10 điểm thành 5 hàng mỗi hàng có 4 điểm . Nêu 5 cách xếp
b) Hãy xếp 7 điểm thành 5 hàng mỗi hàng có 3 điểm .Nêu 4 cách xếp
c) Người ta trồng 11 cây thành 10 hàng mỗi hàng có 3 cây .
d) Hãy trồng 10 cây thành 10 hàng mỗi hàng 3 cây
Bài 2 : cho trước một số điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng .vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm được tất cả 2033136 đường thẳng . Tính số điểm đã cho.
Bài 3 : cho trước một số điểm trong đó có 16 điểm thẳng hàng .vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm được tất cả 2033017 đường thẳng . Tính số giao điểm đã cho.
Bài 4 : cho n điểm phân biệt trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng ,kẻ các đường thẳng qua các cặp điểm trong n điểm đã cho . có tất cả 44290 đường thẳng . Tìm n (n )
Bài 5 : vẽ 2016 đường thẳng đôi một cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy .Hỏi có bao nhiêu giao điểm được tạo thành.
Bài 6 : cho n đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy . Hỏi có bao nhiêu giao điểm được tạo thành
Bài 7 : cho n đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau trong đó có 3 đường thẳng đồng quy . Hỏi có bao nhiêu giao điểm được tạo thành. ( n > 3)
Bài 8 : cho n đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau trong đó có 2016 đường thẳng đồng quy . Hỏi có bao nhiêu giao điểm được tạo thành . ( n > 2016 )
Bài 9 : cho n đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy . Biết số giao điểm được tạo thành là 2033136. Tính số đường thẳng đã cho
Bài 10 : cho n đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau trong đó có 16 đường thẳng đồng quy . Biết số giao điểm được tạo thành 2033017.Tính số đường thẳng đã cho.
Bài 11 : cho n đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau trong đó có 7 đường thẳng đồng quy . Biết số giao điểm được tạo thành 44290.Tính số đường thẳng đã cho.
Bài 12 : trên đường thẳng xy lấy 3 điểm M,N,O . Hãy kể tên các tia đối nhau, các tia trùng nhau
Bài 13 : cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B và điểm M sao cho hai tia OM và OB trùng nhau . chứng tỏ rằng
a) hai tia OA ,OM đối nhau b) bốn điểm A,B,O,M thẳng hàng
Bài 14 : Trên đường thẳng lấy n điểm qua các điểm này vẽ các đường thẳng song song với nhau . tính giá trị của n để trong hình có đúng 100 tia
Bài 15 :cho điểm O nằm giữa hai điểm M và N . Trên tia OM lấy điểm E , trên tia ON lấy điểm F. giải thích tại sao
a) hai tia OE , OF đối nhau b) điểm O nằm giữa hai điểm E và F.
Bài 16 :cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B. điểm B nằm giữa hai điểm A và C giải thích tại sao
hai tia BO và BC đối nhau. b) điểm B nằm giữa hai điểm O và C
Bài 17 :cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. điểm C nằm giữa hai điểm B và D. giải thích tại sao
hai tia BA và BD đối nhau. b) Hai tia CA ,CD đối nhau
Bài 18 : cho các điểm A1, A2, A3,…….A2016 phân biệt lần lượt thuộc đường thẳng .Hỏi có bao nhiêu cặp tia đối nhau ( các tia trùng nhau kể là 1 tia )
Bài 19 : cho n điểm phân biệt thuộc đường thẳng xy . có tất cả 26 cặp tia đối nhau . tìm n ?
Bài 20 : a) cho xx, cắt yy, tại O . Kể tên các cặp tia đối nhau
cho xx,,yy,, zz,, tt, đồng quy tai O . Kể tên các cặp tia đối nhau.
Bài 21 : Trên đường thẳng xy cho 4 điểm A,B,C,D sao cho Bvà C nằm khác phía đối với A ; D nằm giữa A và C. Tia BA trùng với các tia nào ? đối với các tia nào ? Có nhận xét gì về tia đối của tia DA và DB
Bài 22 : cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B , điểm I nằm giữa hai điểm O và B .giải thích tai sao a) O nằm giữa Avà I ? b) I nằm giữa A và B ?Bài 13 : cho ba đường thẳng phân
 
Gửi ý kiến