Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thi năng lực giáo viên giỏi cấp trường tiểu học năm học 2016-2017 (Chuẩn có đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 09h:50' 28-11-2016
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 1345
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT HÀM YÊN
TRƯỜNG TH THÀNH LONG
Họ và tên GV:.....................................
Dạy lớp: .......
Điểm trường:.......................................
Thứ.............ngày........tháng 12 năm 2016
BÀI THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016- 2017
(Dành cho giáo viên dạy văn hóa)
THỜI GIAN: 120 PHÚT
( Không kể thời gian phát đề)

...............


............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


BÀI LÀM


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM VỀ HIỂU BIẾT VĂN BẢN QUY ĐỊNH
(5 điểm, mỗi câu 0,5 điểm).

Đồng chí hãy khoanh vào chữ cái in hoa đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1:
Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ bằng điểm số giữa học kỳ I và giữa học kỳ II được quy định ở những khối lớp nào?


A.
Khối lớp 1, khối lớp 2 và khối lớp 3.

B.
Khối lớp 4 và khối lớp 5.

C.
Tất cả các khối lớp.Câu 2:
Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ bằng điểm số cuối học kỳ I và cuối năm được quy định ở những khối lớp nào?


A.
Khối lớp 1, khối lớp 2 và khối lớp 3.

B.
Khối lớp 4 và khối lớp 5.

C.
Tất cả các khối lớp.Câu 3:
Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ bằng điểm số những môn học nào ở giữa học kỳ I và giữa học kỳ II đối với lớp 4, lớp 5?

A.
Toán, Tiếng Việt.

B.
Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý.

C.
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.

D.
Tất cả các môn học.


Câu 4:
Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ bằng điểm số những môn học nào ở cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với tất cả các lớp 1,2,3,4,5?

A.
Toán, Tiếng Việt.

B.
Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử-Địa lý.

C.
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.

D.
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử-Địa lý, Ngoại ngữ.


Câu 5:
Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ về học tập theo mấy mức, đó là các mức nào?

A.
02 mức: Đạt(Đ), Chưa Đat(C).

B.
02 mức: Hoàn thành(H), Chưa hoàn thành(C).

C.
03 mức: Tốt(T), Đạt(Đ), Cần cố gắng(C).

D.
03 mức: Hoàn thành(T), Hoàn thành(H), chưa hoàn thành(C).


Câu 6:
Theo
 
Gửi ý kiến