Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài thi trac nghiem vat li

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: minh cu te
Ngày gửi: 19h:16' 10-12-2017
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Mục lục

Chương 1: CƠ HỌC ………………………………………………………….7
Bài 1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC……………………………………………8
Tóm tắt lý thuyết …………………………………………………...8
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………….10 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...12
Bài 2. VẬN TỐC KHI CHUYỂN ĐỘNG…….……………………………....14
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….14
Bài kiểm tra trắc nghiệm……………………………………….….16
Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...18
Bài 3. CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU – CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU………..........21
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….21
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………23 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm………………………….......27
Bài 4. BIỂU DIỄN LỰC…………..………………………………………...31
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….31
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………….32 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm………………………….......34
Bài 5. SỰ CÂN BẰNG LỰC - QUÁN TÍNH….……………………………...35
Tóm tắt lý thuyết ……………………….…………………………35
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………….36
Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...39
Bài 6 .LỰC MA SÁT………………………...……………………………....41
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….41
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………44 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...47
Bài 7. ÁP LỰC VÀ ÁP SUẤT………………………………………….........50
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….50
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………….52 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...54
Bài 8. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG VÀ BÌNH THÔNG NHAU.…………………..57
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….57
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………59 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...63
Bài 9. ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN………………………………………………66
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….66
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………67 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...69
Bài 10. LỰC ĐẨY ACSIMET…………………………………………….....71
Tóm tắt lý thuyết ……………………………………………….…71
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………73 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...75
Bài 11. ĐO LỰC ĐẨY ACSIMET….…………………………………..........77
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….77
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………78 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...79
Bài 12. SỰ NỔI CỦA VẬT TRÊN CHẤT LỎNG..…………………...............80
Tóm tắt lý thuyết ……………………………………………….…80
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………81 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...83

Bài 13. CÔNG CƠ HỌC……………………………………………………84
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………….84
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………….85 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...88
Bài 14. ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG – HIỆU SUẤT………………………...........90
Tóm tắt lý thuyết ……………………………………………….…90
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………91 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm……………………………...94
Bài 15. CÔNG SUẤT……………………………………..…………….......97
Tóm tắt lý thuyết ……………………………………….…………97
Bài kiểm tra trắc nghiệm…………………………………………98 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm…………………………..….101
Bài 16. CƠ NĂNG – THẾ NĂNG – ĐỘNG NĂNG …………………………103
Tóm tắt lý thuyết …………………………………………….…103 Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………...105 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm…………………………….107
Bài 17. SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG…………………….109
Tóm tắt lý thuyết …………………………………….…………..109
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………..110 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm…………………………….113
Bài 18. TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: CƠ HỌC……………………….……….115
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………….……..115
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………...118 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm…………………………...….121Chương 2: NHIỆT HỌC…………………………………………………...125
Bài 19. CẤU TẠO CỦA CÁC CHẤT………………………………………126
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………….……..126
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………..127 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm…………………………….129
Bài 20. CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ……………….130
Tóm tắt lý thuyết ………………………………………………...130
Bài kiểm tra trắc nghiệm………………………………………...131 Hướng và trả lời bài tập trắc nghiệm…………………………….134
Bài 21. NHIỆT NĂNG
 
Gửi ý kiến