Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch BDTX đầy đủ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và bổ sung.
Người gửi: Dam Phuoc Long
Ngày gửi: 22h:35' 06-04-2017
Dung lượng: 97.6 KB
Số lượt tải: 2972
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD & ĐT THỐNG NHẤT
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2016 – 2017


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN


1. Họ và tên: Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: Năm vào ngành giáo dục: 1985
3. Trình độ học vấn: 12/12
4. Nơi đào tạo: Cao Đẳng Sư phạm Đồng Nai
5. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
6. Trình độ Tin học: Cao đẳng
7. Trình độ ngoại ngữ: B
8. Tổ chuyên môn: Anh-Tin
9. Nhiệm vụ được giao: Giáo viên Toán 6 , Tin 9 . Tổ phó tổ Anh - Tin

II. NỘI DUNG BÀI THU HOẠCH

 Thực hiện theo kế hoạch số 506/PGDĐT ngày 20/07/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thống Nhất về việc hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên THCS năm học 2016 – 2017
Thực hiện theo Kế hoạch của Trường THCS ............về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS năm học 2016-2017
Thực hiện theo Kế hoạch của tổ hành chính Trường THCS ............về việc xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2016 – 2017,
Tôi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2016 – 2017 như sau:
I. Mục đích
1. Cán bộ, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên thuộc tổ chuyên môn.
3. Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên luôn đạt chuẩn theo quy định.
II. Đối tượng bồi dưỡng
Giáo viên.
III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THCS.
a/ Thời lượng: 30 tiết/năm học/ giáo viên.
b/ Nội dung:
- Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, Nghị quyết của Đảng, của Huyện ủy; về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước; các vấn đề tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục - đào tạo.
- Chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
- Tổ chức phổ biến cho CB-GV các chủ trương của ngành; Chỉ thị, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học. Cụ thể:
+ Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, Tổ Khoa học xã hội.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học, theo kế hoạch của Phòng Giáo dục & Đào tạo và của nhà trường, cụ thể như sau:
a/ Thời lượng: 30 tiết/năm học/ giáo viên.
b/ Nội dung:
- Giáo viên tham dự bồi dưỡng, tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và nâng cao hiệu quả công tác sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn
- Giáo viên tham dự bồi dưỡng, tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓