Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI THU HOẠCH BDTX NĂM 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Quang Thuan (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:45' 21-04-2018
Dung lượng: 230.0 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
TỔ: HÓA – SINH – THỂ DỤC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

P Pơng Drang, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Họ và tên: Phan Quang Thuận
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Lý Tự Trọng.

NỘI DUNG 1
BÀI THU HOẠCH CHÍ TRỊ HÈ NĂM 2017-2018

Câu hỏi: Thầy (Cô) đã vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động dạy học và giáo dục như thế nào? (nêu rõ các nội dung vận dụng vào thực tế và cách thức vận dụng).
Trả lời: * Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-PGDĐT ngày 29/5/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018. Về việc vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động dạy học và giáo dục trước hết chúng ta nhận thức, tiếp thu và việc vận dụng kiến thức BDTX như sau:
a. Về nhận thức:
Nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
- Học nội dung bồi dưỡng 1 tôi tự trang bị cho bản thân những kiến thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chính sách phát triển của giáo dục, chương trình hoạt động giáo dục trong năm học. Phần học chính trị này giúp tôi có được kiến thức toàn diện về pháp luật như: Luật đất đai, luật lao động, luật thanh tra… Nắm bắt được các nội dung đổi mới của Đảng sau Kết luận 51- Bộ Chính trị, nắm bắt được các thông tư 04,05 của Thủ tướng Chính phủ…
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Nhà trường đã thực hiện các công việc BDTX được tính từ tháng 8/2017 đến hết năm học. Tập trung bồi dưỡng một số nội dung:
+ Học tập Chỉ thị 03,05-CT/TW của Bộ chính trị.
+ Học về Điều lệ trường THCS, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh.
+ Tập huấn các chuyên đề: Nghiên cứu KHSPƯD, tập huấn hòa nhập học sinh khuyết tật, tập huấn GVCN.
Về nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ 1: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.
- Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.
- Nhiệm vụ 3: Đổi mới quản lý giáo dục, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhà trường.
- Nhiệm vụ 4: Nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường.
- Nhiệm vụ 5: Hoàn thiện nhân cách, kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh.
- Nhiệm vụ 6: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong nhà trường.
* Tham dự các chuyên đề do Phòng Giáo dục & Đào tạo Krông Búk và nhà trường tổ chức:
- Tập huấn nghiên cứu KHSPƯD, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học.
- Tập huấn hòa nhập học sinh khuyết tật.
- Tập huấn giáo viên chủ nhiệm về công tác tư vấn tâm lí cho học sinh bậc THCS…
b. Về vận dụng kiến thức, kĩ năng.
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
Từ các nội dung bồi dưỡng trên tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể từ đó áp dụng vào thực tế hoạt động như sau:
- Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm của giáo viên theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Krông Búk.
+ Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, có hành vi, ứng xử, giao tiếp văn hóa trong quan hệ giữa thầy và trò.
+ Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, rèn luyện và sáng tạo.
+ Tham gia
 
Gửi ý kiến