Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài toán CO2 + dd Ca(OH)2,NaOH, BaCl2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn
Ngày gửi: 10h:01' 07-12-2020
Dung lượng: 26.8 KB
Số lượt tải: 497
Số lượt thích: 0 người
BÀI TOÁN CO2 + dd NaOH, Ba(OH)2, BaCl2
Đây là dạng toán hay trong chương trình THPT mà trong các bài thi hầu như bao giờ cũng được đề cập đến.Để giải quyết được bài toán cần thuộc các công thức:
T1= nbazơ(I)/n oxit <1: muối axit; T1>2: muối trung hoà; 1T2= noxit/nbazơ(II) <1: muối trung hoà; T2>2: muối axit; 1Tính n↑:Nếu 0Nếu n↓(CO32-) < n↑ sẽ có 2 pư:
CO2 + 2OH-→ CO32− + H2O (1) CO2 dư pư tiếp
CO2 + CO32− + H2O→ 2HCO3- (2)
n↑pư = n↓ở (2); mà n↓ở (2) = n↓ ở (1) - n↓ thu được bài cho
Tính n↓:n↓= nOH- - n↑( nếu bài cho dd ba zơ hết)
Tính nOH-:nOH-= n↓+ n↑nhớ nOH- trong ba zơ II= 2n bazơ
Bài toán áp dụng
Bài 1.Nung 13,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2kim loại thu 6,8g chất rắn và khí X.Cho X hấp thụ vào 75ml dd NaOH 1M, khối lượng muối là
A.6,3g B. 6g C. 12,6g D. 6,6g
Bg: MCO3→ t0MO +CO2
BTKL:mCO2 = 13,4 -6,8 = 6,6g = 0,15 mol; nNaOH = 0,075mol;
T1= 0,075: 0,15=0,5 <1 nên cho muối axit(CO2 dư)có m = 0,075.84= 6,3g.chọn A
Bài 2. Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào dd có 0,15 mol Ca(OH)2.Tính khối lượng muối thu được.A.10g B.8,1g C.18,1g D. 10,8g
Bg: 1CO2 + 2OH-→ CO32− + H2O (1)
0,15 0,3 0,15 CO2 dư tiếp pư
CO2 + CO32− + H2O→ 2HCO3- (2)
0,05 0,05 0,1
vậy n CO32− ở (1) còn 0,15- 0,05=0,1 tạo muối trung hoà có m = 0,1.100 = 10g
theo (2) n HCO3- = 0,1=2n muối, nên muối a xit có m = 0,05.162 = 8,1g
Bài 3. Cho 0,448l(đkc) hấp thụ hết vào 100ml dd hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M thu mg kết tủa, m là
A.1,184g B.3,94g C.2,364 D.1,97g
Bg: nCO2 = 0,02mol;n OH- =0,06.0,1+0,12.0,1.2 = 0,03mol; nBa2+ = 0,012
n↓= 0,03-0,02 =0,01= nCO32- < nBa2+= 0,012,tính theo CO3
CO3 2− + Ba2+→ BaCO3
0,01 0,01=> m↓=0,01.197 =1,97g, chọn D
Bài 4. Hấp thụ hết Vlit CO2(đkc) vào 2 lit dd Ba(OH)2 0,1M có 19,7 kết tủa,V là
A.1,12l hoặc 2,24l B.2,24l hoặc 6,72l C.6,72l D. 2,24l hoặc 1,12l
Bg: nBa(OH)2=0,2;n OH- =0,4; n↓= 0,1.Thông thường ta phải xét 2 trường hợp:
Trường hợp 1:CO2 hết chỉ đủ tạo 0,1 mol↓, ba zơ dư
CO2 + 2OH-→ CO32− + H2O (1)
0,1 0,2 0,1 =>V CO2 = 0,1.22,4 = 2,24l
Trường hợp 2:CO2 dư,ba zơ hết
CO2 + 2OH-→ CO32− + H2O (1)
0,2 0,4 0,2
CO2 + CO32− + H2O→ 2HCO3- (2)
0,1 0,1 để mol CO32-ở (1) còn 0,1 thì nCO3 ở (2)pư là 0,2-0,
 
Gửi ý kiến