Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BaitapAnh9-U1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Hoang Nga
Ngày gửi: 18h:38' 19-10-2017
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
Name:………………………. TEST 1
I. Fill in each gap in the following text with one suitable word from the box.I was born in Newcastle, a city in the northeast of England. Newcastle is on the back the River Tyne. It is quite big, with a (1)…………. Of about 200,000 people. There is a cathedral and a (2)………. . There are five
(3) …………. Over the River tyne, which link Newcastle to the next town Gateshead, where there is one of the biggest (4) …………… center in the world, the Metro Center.
A few year ago, the main (5)………..were ship building and coal mining, but now the chemical and soap industries are more (6) ………………
I moved from Newcastle ten years ago, but I often return. I miss the people who are so warm and friendly, and I miss the wild, beautiful (7)………… near the city, where there are so many hills and streams.
People who are born near the River Tyne have a special name. they are called “ Geordies”. I am very
(8)………………. To be a “ Geordies”!

II. Supply the correct verb forms.
I wish I ( be) ……………………. a bird!
They ( have) …………………. a big party last night. They ( be) ……………….. very happy together.
If only we (have) ………………… a new house.
The earth (rotate)………………… around the sun.
I wish I ( draw) ………………………. Better.
III. Write down the English words or phrases.
1. gây ấn tượng ………………… …….. 2. lăng tẩm …………………………………..
3. bạn tâm thư ………………………………….. 4. khác biệt với ……………………………….
5. bao gồm ………………………………………. 6. bắt buộc …………………………………….

Name:………………………. TEST 1
I. Fill in each gap in the following text with one suitable word from the box.I was born in Newcastle, a city in the northeast of England. Newcastle is on the back the River Tyne. It is quite big, with a (1)…………. Of about 200,000 people. There is a cathedral and a (2)………. . There are five
(3) …………. Over the River tyne, which link Newcastle to the next town Gateshead, where there is one of the biggest (4) …………… center in the world, the Metro Center.
A few year ago, the main (5)………..were ship building and coal mining, but now the chemical and soap industries are more (6) ………………
I moved from Newcastle ten years ago, but I often return. I miss the people who are so warm and friendly, and I miss the wild, beautiful (7)………… near the city, where there are so many hills and streams.
People who are born near the River Tyne have a special name. they are called “ Geordies”. I am very
(8)………………. To be a “ Geordies”!

II. Supply the correct verb forms.
I wish I ( be) ……………………. a bird!
They ( have) …………………. a big party last night. They ( be) ……………….. very happy together.
If only we (have) ………………… a new house.
The earth (rotate)………………… around the sun.
I wish I ( draw) ………………………. Better.
III. Write down the English words or phrases.
1. gây ấn tượng ………………… …….. 2. lăng tẩm …………………………………..
3. bạn tâm thư ………………………………….. 4. khác biệt với ……………………………….
5. bao gồm ………………………………………. 6. bắt buộc …………………………………….

 
Gửi ý kiến