Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: 50.000K/10 ĐỀ
Người gửi: Phan Ngọc Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:01' 21-05-2018
Dung lượng: 58.4 KB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 0 người
HELLO EVERYONE!

ĐÂY LÀ 10 ĐỀ THI THỬ THPT QG BÁM SÁT THEO CẤU TRÚC MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ NĂM 2018
($: (GIÁ FULL+ KEY + BẢN WORD, CÓ GIẢI THÍCH: 50.000/10 ĐỀ)

BẠN CỨ YÊN TÂM DẠY, CHÚNG TÔI SẼ BIÊN TẬP ĐỀ CHO, CHỈ 50.000 VNĐ, BẠN CÓ THỂ DẠY ĐẾN 10 BUỔI (10 ĐỀ), ĐÚNG TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ MINH HỌA 2018.

NẾU CÁC BẠN ỦNG HỘ, HÃY LÀM BẰNG CÁCH:
BƯỚC 1. MUA 1 THẺ CAO MOBI /( CÀO ĐỂ LẤY SỐ: /
(HOẶC NẠP TRỰC TIẾP QUA APP NGÂN HÀNG TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN)

BƯỚC 2.GỬI MÃ SỐ NẠP TIỀN QUA SĐT: 0907218089 (SỐ TÔI) VÀ ĐÍNH KÈM EMAIL CỦA BẠN.

SAU KHI GỬI THÀNH CÔNG, TÔI SẼ NẠP, KHI NẠP THÀNH CÔNG, TÔI SẼ GỬI LINK TẢI TÀI LIỆU (CÓ KEY) CHO BẠN QUA MAIL.


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ KIÊN NHẪN ĐỌC XONG: TẶNG BẠN MỘT ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC CỦA BỘ:

(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
(đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132

Họ và tên thí sinh: ......................................................................... SBD: ..............................
Giám thị 1: .......................................................... Giám thị 2: ..............................................


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 1: A. wilderness B. countryman C. dedicate D. employment
Question 2: A. suffer B. devote C. submit D. retail

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 3: A. cultures B. famines C. athletes D. periods
Question 4: A. shoulder B. through C. soul D. though

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5: According to the boss, John is the most_______ for the position of secretary.
A. suitable B. reasonable C. comfortable D. supportive
Question 6: You _______ us the changes of the plans. We need time to prepare for everything.
A. must have told B. needn’t have told C. should have told D. mightn’t have told
Question 7: Hurry up, or they _______ serving meals by the time we get to the restaurant.
A. stop B. are stopping C. will stop D. will have stopped
Question 8: The story of kneeling teachers badly affected education sector, teachers’ self-respect and the country’s tradition of _______ to teacher.
A. respectable B. respective C. respect D. respecter
Question 9: Yuri Gagarin became the first man _______ into space.
A. flies B. flying C. filed D. to fly
Question 10: They decide to _______ their differences and became friends.
A. take on B. go over C. put aside D. give away
Question 11: We are up to our _______ in paperwork and don’t have a bit of free time for entertainment these days.
A. neck B. forehead C. chest D. shoulders
Question 12: _______ his brother, Mike is active and friendly.
A. Alike B. Dislike C. Unlike D. Liking
Question 13: Do you think if Apple Inc. _______ the notch on the Iphone X, it would be more perfect?
A. being removed B. removes C. removed D. were removed
Question 14: My grandfather spends a lot of time _______ care of the plants in the garden daily.
A. taken B. to take C. taking D. for taking
Question 15: Would you mind _______ me a favor and posting this letter for me?
A. doing B. making C. getting D. giving
Question 16: You’d rather stay at home tonight, _______ you?
A. won’t B. didn’t C. hadn’t D. wouldn’t

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 17: Punctuality is imperative in your new job
Avatar

"Chua bat chuot da lo ia bep"! GS nen hoc them cho gioi da truoc khi kinh doanh.

Avatar

Phạm Thái Bạch Mai 

Cảm ơn bạn đã nhận xét, trong file tải về, mình có đính kèm 1 đề theo ma trận có đáp án. Cũng không dám làm mèo, nhưng, mình cũng có cố gắng. 

Còn kinh doanh, mình không dám, chỉ là win-win thôi.

Hy vọng bạn ủng hộ.

Avatar

Cảm ơn các thầy cô đã ủng hộ.

Hiện mình đã gửi mail  cho các thầy cô đầy đủ.

 
Gửi ý kiến