Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Hoàng
Ngày gửi: 18h:20' 13-06-2022
Dung lượng: 18.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ AN LĨNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH-THCS Nguyễn Hoa
* An lĩnh, ngày 09 tháng 6 năm 2022


BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII


Họ và tên: TRẦN HỮU HOÀNG Sinh ngày: 26/ 12/ 1979
Đơn vị công tác: Trường TH- THCS Nguyễn Hoa
Chức vụ Đảng: Không
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổ phó tổ khoa học tự nhiên
Sinh hoạt tại chi bộ: Trường TH- THCS Nguyễn Hoa
Sau khi nghiên cứu, học tập các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tôi cam kết thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng; trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có ý thức, trách nhiệm và thái độ kiên quyết trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Luôn phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng; không ngừng học tập nâng cao trình độ, có tinh thần cầu thị, học tập tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3. Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị giao phó. Luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công của Đảng và cơ quan, đơn vị.
4. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái đã được Trung ương chỉ ra và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thành 82 biểu hiện suy thoái; 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
5. Nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm liên quan đến bản thân trong hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cụ thể:
5.1 Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo
5.2 Mạnh dạn trong phê bình và tự phê bình. Tạo mối quan hệ đồng thuận trong sinh hoạt Đảng và chuyên môn cao hơn
5.3 Tham gia đầy đủ các buổi học nghị quyết do đảng uỷ tổ chức và tham gia sinh hoạt nơi cư trú với tinh thần trách nhiệm cao. Tạo mối quan hệ với phụ huynh học sinh và quần chúng nhân dân nơi công tác cao hơn nữa
Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị và kiểm điểm cuối năm.

An lĩnh, ngày 09 tháng 6.năm 2022
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ Người cam kết
Trần Hữu Hoàng
 
Gửi ý kiến