Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAN KY 2 _ TOÁN 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUU TAM
Người gửi: Thái Chí Phương
Ngày gửi: 20h:33' 18-03-2017
Dung lượng: 788.5 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING
KIM SON DISTRICT
HIGH QUALITY QUALITY CONTROL II
THE YEAR 2016-2017
Subject: MATH 9
(Time to do all 90 minutes)
(Đề in song ngữ trong 01 trang)


Question 1 (2,5 points): Giải các hệ phương trình sau (Solve the following equation systems).
 b) c)
Question 2 (2 points)
a) Vẽ đồ thị (P) hàm số y =  (Graph the graph (P) of the function y =)
b) Xác định m để đường thẳng (d): y = x – m cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng 1. Tìm tung độ của điểm A (Determine the m for the straight line (d): y = x - m cut (P) at point A whose magnitude is 1. Find the magnitude of the point A)

Question 3 (2,5 points)
Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được 800 chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ I sản xuất vượt mức 15%, tổ II sản xuất vượt mức 20%, do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất được 945 chi tiết máy. Hỏi rằng trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy.
(In the first month, two teams of workers produced 800 parts. In the second month, Group I production exceeded 15%, Group II production exceeded 20%, so the end of the month both groups produced 945 parts. Ask the first month, how many machine parts each team)

Question 4 (3,0 points)
Cho đường tròn tâm O bán kính R và một điểm A sao cho OA = 3R. Qua A kẻ 2 tiếp tuyến AP và AQ với đường tròn (O; R) (P, Q là 2 tiếp điểm). Lấy điểm M thuộc đường tròn (O ; R) sao cho PM song song với AQ. Gọi N là giao điểm thứ hai của đường thẳng AM với đường tròn (O ; R). Tia PN cắt đường thẳng AQ tại K.
a) Chứng minh tứ giác APOQ là tứ giác nội tiếp và KA2 = KN.KP.
b) Kẻ đường kính QS của đường tròn (O;R). Chứng minh NS là tia phân giác của góc PNM
c) Gọi G là giao điểm của 2 đường thẳng AO và PK. Tính độ dài đoạn thẳng AG theo bán kính R.

(Give the center circle O the radius R and a point A such that OA = 3R. Through A, the two tangents AP and AQ with circles (O; R) (P, Q are two terminals). Take point M of circle (O; R) so that PM is parallel to AQ. Call N is the second intersection of the line AM with circle (O; R). The PN crosses the AQ line at K.
a) Prove that the quadrilateral APOQ is quadrilateral and KA2 = KN.KP.
b) The diameter QS of the circle (O; R). Prove NS is the bifurcated angle of PNM
c) Let G be the intersection of two lines AO and PK. Calculate the length of the AG segment by radius R.)
-------- the end --------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA BÁN KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
(GUIDELINES FOR TESTING SALE OF SALES II YEAR 2016 - 2017)
MÔN: TOÁN 9 (Subject: MATH 9)
Câu
Nội dung
Điểm


Câu:1
2,5 điểm
a) 
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(2;1)
0,75đ


0,25đ


b)
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(17/8;-3/8)
0,5đ
0,25đ


 (ĐK: x ≠ 1, y ≠ -2)
Đặt ;  ⇒ Hệ có dạng 
 ⇒ TMĐK)
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(29;19)0,25đ
0,25đ


0,25đ

Câu:2
2 điểm
a) Vẽ đồ thị (P) hàm số y = 
-Bảng giá trị
x
-4
-2
0
2
4

y = 
8
2
0
2
8

-Đồ thị (P) là đường parabol đỉnh O(0; 0) nằm phía trên trục hoành, nhận trục tung làm trục đối xứng và đi qua các điểm có tọa độ cho trong bảng trên.

0,5đ0,5đ

 
Gửi ý kiến