Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BẢN WORD ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Khánh
Ngày gửi: 23h:33' 10-09-2019
Dung lượng: 719.5 KB
Số lượt tải: 659
Số lượt thích: 0 người

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: Khoa học Tự nhiên
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đềHọ và tên thí sinh:………………………………………
Số báo danh:…………………………………………….

Câu 81: Ở cây hoa phấn ( Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá xanh thụ phấn cho cây lá xanh. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là
A. 100% cây lá đốm. B. 3 cây lá đốm : 1 cây lá xanh
C. 3 cây lá xanh : 1 cây lá đốm. D. 100% cây lá xanh.
Câu 82: Một đoạn NST bị đứt ra, đảo ngược 180º và nối lại vị trí cũ làm phát sinh đột biến
A. đảo đoạn. B. chuyển đoạn. C. lặp đoạn. D. mất đoạn.
Câu 83: Nếu tần số hoán vị giữa 2 gen là 22% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là
A. 44 cM. B. 22 cM. C. 30 cM. D. 11 cM.
Câu 84: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm?
A. Giao phối ngẫu nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Đột biến gen. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 85: Giả sử kết quả khảo sát về diện tích khu phân bố (tính theo m2) và kích thước quần thể (tính theo số lượng cá thể) của 4 quần thể sinh vật trong cùng một thời điểm như sau:

Quần thể I
Quần thể II
Quần thể III
Quần thể IV

Diện tích khu phân bố
3558
2486
1935
1954

Kích thước quần thể
4270
3730
3870
4885

 Xét tại thời điểm khảo sát, mật độ cá thể của quần thể nào trong 4 quần thể trên là thấp nhất?
A. Quần thể I. B. Quần thể II. C. Quần thể III. D. Quần thể IV.
Câu 86: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim phát sinh ở
A. đại Thái cổ. B. đại Trung sinh. C. đại Tân sinh. D. đại Nguyên sinh.
Câu 87: Thco vĩ độ, rừng mưa nhiệt đới (rừng ẩm thường xanh nhiệt đới) là khu sinh học phân bố ở vùng nào sau đây?
A. Cận Bắc Cực. B. Nhiệt đới. C. Bắc Cực. D. Ôn đới.
Câu 88: Một quần thế ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,4 Aa : 0,6 aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là bao nhiều?
A. 0,6. B. 0,8. C. 0,4. D. 0,3.
Câu 89: Quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO3- do hoạt động của nhóm vi khuẩn
A. cố định nitơ. B. phản nitrat hóa. C. nitrat hóa D. amôn hóa.
Câu 90: Trong ống tiêu hoá ở người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở
A. thực quản. B. ruột non. C. ruột già. D. dạ dày.
Câu 91: Cơ thể sinh vật có bộ NST gồm 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau được gọi là
A. thể tam bội. B. thể một. C. thể dị đa bội. D. thể ba.
Câu 92: Sinh vật nảo sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và ở giới đực là XY?
A. Chim. B. Thỏ. C. Bướm. D. Châu chấu.
Câu 93: Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là
A. 24. B. 8. C. 16. D. 12.
Câu 94: Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại U của môi trường nội bào liên kết bổ sung với loại nuclêôtit của gen?
A. A. B. G. C. T. D. X.
Câu 95: Theo lí thuyết. phép lai nào sau đây cho
 
Gửi ý kiến