Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bảng động từ số nhiều bất quy tắc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Phương
Ngày gửi: 20h:14' 03-01-2016
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Bảng danh từ số nhiều bất quy tắc
alga
alumna
appendix
bacterium
bison
buffalo
bus
cactus
child
corps
criterion
crisis
datum
deer
die
dwarf
foot
fish
goose
half
hippopotamus
hoof
louse
man
medium
moose
mouse
octopus
ox
scarf
series
sheep
staff
staff
stegosaurus
swine
talisman
tooth
wharf
woman
algae
alumnae alumnus alumni
appendixes, appendices
bacteria
bison
buffalos, buffaloes, buffalo
buses, busses
cacti, cactuses
children
corps
criteria
crises
data
deer
dice
dwarfs, dwarves
feet
fish, fishes
geese
halves
hippopotami, hippopotamuses
hoofs, hooves
lice
men
media, memorandum, memoranda
moose
mice
octopi, octopuses, octopodes
oxen
scarves, scarfs
series
sheep
staves
staffs
stegosauri
swine
talismans
teeth
wharfs, wharves
women


 
Gửi ý kiến