Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bảng lương tháng 12 năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Minh Long
Người gửi: Lê Minh Long (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:33' 04-12-2018
Dung lượng: 26.1 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
"Đơn vị: Trường Tiểu học Nam Tiến
Mã ĐVSDNS: 1024918"
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG THÁNG 10 NĂM 2018 A ĐVT: 1000đ
TT HỌ VÀ TÊN LTT % PC TN HỆ SỐ LƯƠNG VƯỢT KHUNG HỆ SỐ CÁC PHỤ CẤP "TỔNG CỘNG
CÁC HỆ SỐ" THÀNH TIỀN "10,5% BHXH" CÒN LĨNH KÝ NHẬN
CHỨC VỤ TRÁCH NHIỆM THÂM NIÊN ƯU ĐÃI THU HÚT KHU VỰC LÂU NĂM
1 Nguyễn Văn Nghi " 1,390 " 26 4.98 0.4 1.399 3.766 0.3 1.0 11.845 " 16,464 " 895 " 15,569 "
2 Lê Đăng Vương " 1,390 " 22 4.32 0.3 1.016 3.234 0.3 1.0 10.170 " 14,137 " 823 " 13,314 "
3 Lê Minh Hòe " 1,390 " 23 4.32 0.3 1.063 3.234 0.3 1.0 10.217 " 14,201 " 829 " 13,372 "
4 Lê Minh Long " 1,390 " 30 4.98 1.494 3.486 0.3 1.0 11.260 " 15,651 " 945 " 14,707 "
5 Phạm Thị Hoa A " 1,390 " 26 4.06 0.284 1.129 3.041 0.3 1.0 9.815 " 13,642 " 799 " 12,843 "
6 Nguyễn Thị Vinh " 1,390 " 27 4.58 1.237 3.206 0.3 1.0 10.323 " 14,348 " 849 " 13,499 "
7 Hà văn Chín " 1,390 " 19 3.65 0.694 2.555 0.3 1.0 8.199 " 11,396 " 634 " 10,762 "
8 Ngân Sinh Công " 1,390 " 19 3.65 0.694 2.555 0.3 1.0 8.199 " 11,396 " 634 " 10,762 "
9 Lê Thị Bình " 1,390 " 18 3.96 0.20 0.713 2.772 0.3 1.0 8.945 " 12,433 " 682 " 11,751 "
10 Phạm Thị Hoa B " 1,390 " 18 3.65 0.657 2.555 0.3 1.0 4.512 " 6,272 " 629 " 5,643 "
11 Trần Thị Châm " 1,390 " 22 3.65 0.15 0.803 2.555 0.3 1.0 8.458 " 11,757 " 650 " 11,107 "
12 Nguyễn Thị Thìn " 1,390 " 22 3.65 0.803 2.555 0.3 1.0 8.308 " 11,548 " 650 " 10,898 "
13 Nguyễn Thị Ngọc " 1,390 " 15 3.46 0.20 0.519 2.422 0.3 1.0 7.901 " 10,982 " 581 " 10,402 "
14 Trịnh Duy Hùng " 1,390 " 14 3.34 0.468 2.338 0.3 0.7 7.146 " 9,932 " 556 " 9,377 "
15 Hà Thị Xuân " 1,390 " 17 3.65 0.621 2.555 0.3 1.0 8.126 " 11,294 " 623 " 10,671 "
16 Cao Thanh Tuấn " 1,390 " 19 3.65 0.15 0.694 2.555 0.3 1.0 8.349 " 11,604 " 634 " 10,970 "
17 Lê Hồng Quang " 1,390 " 23 3.86 0.20 0.888 2.702 0.3 1.0 8.950 " 12,440 " 693 " 11,747 "
18 Đặng Thị Hoa " 1,390 " 29 4.89 1.418 3.423 0.3 0.5 10.531 " 14,638 " 921 " 13,718 "
19 Vi thị Hà " 1,390 " - 2.67 - 1.869 1.869 0.3 - 6.708 " 9,324 " 390 " 8,934 "
20 Lương thị Nương " 1,390 " - 2.41 - 1.687 1.687 0.3 - 6.084 " 8,457 " 352 " 8,105 "
21 Hoàng Thị Huệ " 1,390 " - 2.34 - 1.638 1.638 0.3 - 5.916 " 8,223 " 342 " 7,882 "
22 Hà Văn Duy " 1,390 " - 2.10 - 1.470 1.470 0.3 - 5.340 " 7,423 " 306 " 7,116 "
23 Nguyễn Thị Bình " 1,390 " - 2.10 - 1.470 1.470 0.3 - 5.340 " 7,423 " 306 " 7,116 "
83.92 0 1.0 0.90 16 60 8 6.9 17.2 191 " 264,987 " " 14,721 " " 250,266 ""Cách tính lương: - Cách 1: * Tính tổng các hệ số được hưởng rồi nhân với ""Lương cơ sở"" 1.390
Bao gồm: - (Hệ số lương cơ bản + % phụ cấp thâm niên + % vượt khung (Nếu có) +phụ cấp chức vụ
+ phụ cấp trách nhiệm + 70% phụ cấp ưu đãi + 70% phụ cấp thu hút (Nếu có)+ P/c khu vực 0.3 + phụ cấp lâu năm) x
x Lương cơ sở 1390) Sau đó trừ - 10.5% BHXH...
* Tính tiền BHXH... 10.5%: - (Lấy hệ số lương cơ bản + P/c chức vụ + % P/c thâm niên) x Lương cơ sở 1390 x 10.5%"
No_avatar

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh đĩa ốc Hưng Thịnh tuyển dụng nhân sự rầm rộ đầu năm 2019 cho thấy rằng công ty Hưng Thịnh đang ngày càng phát triển và cần nhiều nhân tài để phục vụ cho công ty và cùng công ty Hưng Thịnh phát triển thành một cộng đồng Hưng Thịnh.

 
Gửi ý kiến