Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢNG THAM CHIẾU TOÁN 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Van Anh
Ngày gửi: 15h:55' 22-12-2016
Dung lượng: 40.2 KB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người

LỚP 5
LỚP 5, GIỮA HỌC KÌ I, MÔN TOÁN
C. Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá giữa học kì I (Lớp 5)
Theo dõi qua đánh giá thường xuyên các biểu hiện hành vi của học sinh, dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng về môn Toán, đến giữa học kì I, giáo viên lượng hoá thành ba mức:
1 = Chưa hoàn thành (CHT): học sinh chưa thực hiện được yêu cầu này (chỉ báo hành vi).
2 = Hoàn thành (HT): học sinh cơ bản thực hiện được yêu cầu này (chỉ báo hành vi).
3 = Hoàn thành tốt (HTT): học sinh thực hiện thành thạo yêu cầu này (chỉ báo hành vi).
Mã tham chiếu
Tiêu chí và chỉ báo hành vi (biểu hiện cụ thể)
Mức độCHT
(1)
HT
(2)
HTT
(3)

5.1.1
Bước đầu biết về số thập phân
5.1.1.1
Biết nhận dạng các số thập phân và biết số thập phân gồm phần nguyên và phần thập phân
5.1.1.2
Biết đọc và viết số thập phân và biết viết số thập phân khi biết số đơn vị của mỗi hàng trong phần nguyên, phần thập phân
5.1.1.3
Biết số đo đại lượng có thể viết dưới dạng phân số thập phân thì viết được dưới dạng số thập phân và ngược lại
5.1.1.4
Biết so sánh hai số thập phân và biết sắp xếp một nhóm các số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc ngược lại
5.1.2
Biết được thêm các đơn vị đo diện tích và hoàn thiện bảng đơn vị đo diện tích
5.1.2.1
Biết đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông, mi-li-mét vuông là các đơn vị đo diện tích, héc-ta là đơn vị đo ruộng đất
5.1.2.2
Biết đọc, viết các số đo diện tích theo những đơn vị đo đã học và biết tên gọi, kí hiệu, mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trong bảng đo đơn vị diện tích
5.1.2.3
Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích với nhau và cùng sang một đơn vị khác và biết thực hiện phép tính với các số đo diện tích
5.1.2.4
Biết giải và trình bày bài giải các bài toán có đến ba bước tính về “quan hệ tỉ lệ”, với các đơn vị diện tích
D. Kết quả đánh giá (lượng hoá dựa trên 2 tiêu chí với 8 chỉ báo)
Xếp mức
CHT
HT
HTT

Số chỉ báo
Đạt mức
LỚP 5, CUỐI HỌC KÌ I, MÔN TOÁN
C. Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá cuối học kì I (Lớp 5)
Theo dõi qua đánh giá thường xuyên các biểu hiện hành vi của học sinh, dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng về môn Toán, đến cuối học kì I, giáo viên lượng hoá thành ba mức:
1 = Chưa hoàn thành (CHT): học sinh chưa thực hiện được yêu cầu này (chỉ báo hành vi).
2 = Hoàn thành (HT): học sinh cơ bản thực hiện được yêu cầu này (chỉ báo hành vi).
3 = Hoàn thành tốt (HTT): học sinh thực hiện thành thạo yêu cầu này (chỉ báo hành vi).
Mã tham chiếu
Tiêu chí và chỉ báo hành vi (biểu hiện cụ thể)
Mức độCHT
(1)
HT
(2)
HTT
(3)

5.2.1
Biết thực hiện bốn phép tính với các số thập phân
5.2.1.1
Biết cộng, trừ các số thập phân có đến ba chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá hai lượt
5.2.1.2
Biết tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân và sử dụng trong thực hành tính
5.2.1.3
Biết tính giá trị của biểu thức số thập phân có đến ba dấu phép tính
5.2.1.4
Biết tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia
5.2.1.5
Biết thực hiện phép nhân có tích là số thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân (nhân một số thập
 
Gửi ý kiến