Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Báo cáo bài tập tổng hợp 1: Visual Studio

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Huyền Anh
Ngày gửi: 09h:35' 23-01-2018
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
BÁO CÁO:
BÀI TẬP TỔNG HỢP 1
Nhóm 9:
VũHuyền Anh
HàThịÁnh
Phần 1: Cấutạocủachươngtrìnhbàitậptổnghợp 1
Chươngtrìnhđược chia làm 7 from:
From 1: Trang đểđăngnhập
Form 2: Menu chính
Form 3: Cácloạiphươngtrình (bậc 1, bậc 2)
Form 4: Giảiphươngtrìnhbậc 1
Form 5: Giảiphươngtrìnhbậc 2
Form 6: Kiểmtracácloạisố (sốhoànhảo, sốchínhphương, sốnguyêntố)
Form 7: Cấutrúcdữliệuvàgiảithuật


Sơđồliênkếtcác Form:

Phần 2: Cấutạotừng Form
2.1 Form 1 – Trang đăngnhập:
/

Form 1 baogồmcác Label, Textbox, Button và Check Box.
Các Button đãđượclậptrìnhlà: Nút “LOGIN” vànút “QUIT”
Nút “QUIT”:
privatevoidexit_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
Nút “LOGIN”:
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (texttaikhoan.Text == "" || textmatkhau.Text == "")
{
MessageBox.Show("Yêucầunhậptàikhoảnvàmậtkhẩu");
}
if(texttaikhoan.Text == "huyenanh"&&textmatkhau.Text == "123")
{
MENUCHINHfk = newMENUCHINH();
fk.Show();
Visible = false;
}else
{
if(texttaikhoan.Text == "anhha"&&textmatkhau.Text == "123")
{
MENUCHINHfk = newMENUCHINH();
fk.Show();
Visible = false;
}
}
}
Check Box đãđượclậptrìnhlàtuỳchọncóhiểnthịmậtkhẩu hay không:
privatevoid checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (checkBox1.Checked)
{
textmatkhau.UseSystemPasswordChar = false;
}
else textmatkhau.UseSystemPasswordChar = true;
}
2.2 Form 2 – Menu chính:
/
Ở trangnày ta có 4 Button là : “Giảiphươngtrình”, “Kiểmtracácloạisố”, “Mảng” cónhiệmvụđểchuyển sang trangvớichứcnăngngườidùngcầnsửdụngvànút “ Thoát” cónhiệmvụđểthoátphầnmềmnày.
Code Button 1: “Giảiphươngtrình”
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
giaiptfk = newgiaipt();
fk.Show();
Visible = false;
}
Code Button 2: “Kiểmtracácloạisố”
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
ktrasofk = newktraso();
fk.Show();
Visible = false;
}
Code Button 3: “Mảng”
privatevoid button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
mangfk = newmang();
fk.Show();
Visible = false;
}
Code Button 4: “Thoát”
privatevoidnutthoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
KhikíchvàonútGiảiphươngtrìnhsẽchuyển sang Form 3 và Form 2 sẽđượcđónglại.
2.3: Form 3 – Cácloạiphươngtrìnhcơbản:
/
Ở trangnày ta tiếptụccó 3 nút: “Giảiphươngtrìnhbậcnhất”, “Giảiphươngtrìnhbậchai” đểchuyển sang các form tươngứngvớicácloạiphươngtrìnhcầngiảivànút “Trởvề” để quay vềtrangtrướcđólà form 2 – Menu chính.
Code: tươngtựnhư code củacácnút ở trong form 2.
2.4: Form 4 –Giảiphươngtrìnhbậcnhất
/

Ở đây ta có 3 nút:
Nút “Kếtquả”: Đưaranghiệmcủaphươngtrình
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textb.Text == "" || texta.Text == "")
{
MessageBox.Show("Yêu cầu nhập giá trị của a và b!");
}
double x;
double a1 = Convert.ToDouble(texta.Text);
double b1 = Convert.ToDouble(textb.Text);
if (a1 != 0 && b1 != 0)
{
x = -b1 / a1;
MessageBox.Show("Phương trình có nghiệm x =" + x);
}
else
{
if (a1 == 0 && b1 != 0) MessageBox.Show("Phương trình vô nghiệm");
else
{
if (a1 != 0 && b1 == 0) MessageBox.Show("Phương trình nghiệm x = 0");
elseMessageBox.Show("Phương trình có vô số nghiệm");
}} }
Nút “Xoá”: Xoáđicácgiátrị “a” và “b” đểnhậpcácgiátrịmới
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
texta.Text = "";
textb.Text = "";
}

Nút “Trởvề”: Đểtrởvềtrangtrước
privatevoid nutthoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
giaipt fk = newgiaipt();
fk.Show();
Visible = false;
}
2.5: Form 5 – Giảiphươngtrìnhbậchai
/

Ở đây ta cótươngtựnhư Form 4 cũngcó 3 nútchỉkhác ở code củaphầnnút “ Kếtquả”:
Code:privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textb.Text
No_avatar

bị lỗi hết font chữ rồi bạn ơi. tải về sửa máy tính tại nhà nhưng không đọc được

 
Gửi ý kiến