Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Báo cáo kết quả thực hanh tiết kiệm ,chống lãnh phí 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thúy Phượng
Ngày gửi: 16h:10' 25-10-2018
Dung lượng: 26.8 KB
Số lượt tải: 601
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày
10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

PHÒNG GD & ĐT TÂN YÊN
TRƯỜNG TH NGỌC THIỆN 2 -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC - ……
Tân Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2018


BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Năm 2018

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THTK, chống lãng phí
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Nhà trường phối hợp cùng BCH công Đoàn phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBGV, NV trong nhà trường về Quyết định sô 1237/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tân yên về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 thông qua các cuộc họp Hội đồng sư phạm.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP và việc THTK, CLP của nhà trường:
Thường xuyên chỉ đạo cac bộ phận, tổ chuyên môn tăng cường công tác THTK,CLP như tiết kiệm đồ dùng văn phòng, tiết kiệm điện, nước, gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm cho từng CBCNVC.
Hạn chế họp hành để tiết kiệm điện, nước.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về THTK, CLP.
Việc thực hiện kiểm tra, giám sát về THTK,CLP thông qua hình thức kiểm tra chéo giữa các lớp để kịp thời phát hiện các vi phạm lãng phí điện thắp sáng nhằm nâng cao nhận thức chó CBGV, NV và học sinh.
II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1. Kết quả THTK, CLP cụ thể trong các lĩnh vực:
a) THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ;
Nhà trường đã xay dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.
b) THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN)
- THTK, CLP trong một số trường hợp sử dụng NSNN:
Nhà trường thực hiện tốt việc quản lý chi phí tại đơn vị, cụ thể:hạn chế các cuộc hội họp bằng cách thông báo qua thư điện tử của nhà trường và cá nhân. Sử dụng văn phòng phẩm theo đúng định mức quy chế chi tiêu nội bộ.Luôn tuyên truyền và giám sát việc tắt quạt , tắt điện khi ra khỏi lớp đê tiết kiệm điện. Tổ chức các ngày lễ như khai giảng, 20/11 tiết kiệm, tránh lãng phí nhưa; tiết kiệm tiền thuê trang phục, tiết kiệm trang trí khanhs tiết,…
c) THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước:
- THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc: Cuối mỗi năm học nhà trường luôn tiến hành kiểm tra , đánh giá tài sản, đồ dùng học tập để kịp thời thanh lý các tài sản không còn sử dụng được. Giao tài sản cho từng phòng, từng lớp để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản. Việc thay thế, sửa chữa các đồ dùng, thiết bị, bàn ghế,…đều có kiểm tra giám sát chặt chẽ của các bộ phận liên quan
- THTK, CLP trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc.
d) THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng:
- THTK, CLP trong đầu tư xây dựng: Việc xây dựng, sửa chữa CSVC đều được lập dự toán chi tiết sát với thực tế để tiết kiệm chi phí.
- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, công trình phúc lợi công cộng.
3. Phân tích, đánh giá:
a) Đánh giá kết quả đạt được:
- Trong năm nhà trường đã thực hiện tiết kiệm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓