Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

bất phương trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 15h:39' 11-02-2019
Dung lượng: 289.1 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 1 ẨN

A. TỰ LUẬN:
Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số với x>-2
Câu 2.Giải bất phương trình sau:
Câu 3.
Định để phương trình sau có hai nghiệm trái dấu: .
Bài 4. Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng 
Bài 5. Giải bất phương trình 
Bài 6.Tìm giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu.
Câu 7.Cho x và y là các số dương, .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Câu 8.Giải bất phương trình .
Câu 9.Định để phương trình sau có nghiệm: .

B. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1.Bất phương trình 5x – 1 > + 3 có nghiệm là:
A. x > B. x > C.(x D. x < 2
Câu 2.Bất phương trình ( 0 có tập nghiệm là:
A. (;2) B. [; 2) C. (; 2] D. [; 2]
Câu 3.Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình x + 5 > 0?
A. x2 (x +5) > 0 B. (x + 5) > 0 C. (x – 5) > 0 D.. (x – 1)2 (x + 5) > 0
Câu 4.Nhị thứcf(x)=nhận giá trị âm khi
A. B. C. D.
Câu 5.Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. (-3; -1] B. (- ; -3 ) C. [-1; +) D. (- ; -3 )[-1; +)
Câu 6.Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:
A. (–(;–3) B. (–3;+() C. (2;+() D. (–3;2)
Câu 7.Tập nghiệm của bất phương trình< 1 là:
A. B. (–(;–1) C. (1;+() D. (–1;1)
Câu 8.Tập nghiệm của hệ bất phương trình: là:
A. (–2; ] B. (–2; ) C. [–2; ] D. [–2; )
Câu 9.Nghiệm của bất phương trình là:
A.(–(;–2) ( [;1) B. (–2;]((1;+() C. (–2;+() D. (–2; ]
Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình( x-1)(x + 3) là:
A. (- B. ( -3; 1) C. [ -3; 1] D. (-
Câu 11. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 12. Nhị thứcf(x)=nhận giá trị âm khi
A. B. C. D. 
Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 14. Nhị thức nào sau đây nhận giá trị dương với mọi x lớn hơn -2
A. x – 2 B. 2x – 1 C. 6 – 3x D. 2x + 5
Câu 15. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 17. Số x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào
A. 5 – x < 1 B. 4x -11 > x C. 3x + 1 < 4 D. 2x – 1 > 3
Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 19. Bất phương trình mx> 3 vô nghiệm khi
A. m > 0 B. m < 0 C. m = 0 D. m ( 0
Câu 20. Biểu thức f(x)= (x – 3 )(1-2x) âm khi x thuộc
A. B. C. D. 
Câu 21. Nhị thức f(x)= 2x – 3 dương trong
A. B. C. D. 
Câu 22. Điều kiện của bất phương trình là
A. B.
 
Gửi ý kiến