Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bien ban ra soat va đieu chinh chien luoc phat trien nha truong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Thúy Mai
Ngày gửi: 16h:04' 30-04-2013
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 455
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GDĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG THCS NAM MỸ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Nam Mỹ, ngày 25 tháng 5 năm2012


BIÊN BẢN HỌP
V/v RÀ SOÁT ,BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯƠC 02 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Thời gian : Ngày 25/05/2012
Địa điểm : Văn phòng trường THCS Nam Mỹ
Thành phần :
Đồng chí : Đỗ Xuân Quyết – Hiệu trưởng nhà trường
Và toàn thể giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 02 NĂM 2010-2012
I.hiệu quả:
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh
Trường THCS Nam Mỹ sau 2 năm thực hiện chiến lược phát triển nhà trường đã nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động NGLL, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết,  hợp tác, biết chia sẽ,có trach nhiệm, gắn bó với sự phát trển nhà trường.
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.
Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên thiết bịcó tâm huyết tận tâm với công việc được giao
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Nhà trường đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử, nguồn tài nguyên mở… Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, NV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục
-       Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.
-       Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
Nguồn lực tài chính:
Ngân sách Nhà nước.
Ngoài ngân sách: Từ xã hội, PHHS…
Các nguồn từ giảng dạy, dịch vụ của Nhà trường
Nguồn lực vật chất:
Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.
Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học.
Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.
6. Xây dựng thương hiệu
-       Nhà trường đã xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.
-       Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.
-       Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
-       Củng cố, nâng cao các tiêu chí của tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia và phấn đấu đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 của tiêu chuẩn chất lượng nhà trường.
II. Khó khăn và tồn tại
     Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh.
-       Chất lượng học sinh: còn học sinh có học lực yếu, thái độ học tập, rèn luyện chưa tốt.
-       Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, hiện đại;
III. Xác định các vấn đề ưu tiên
      Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh, tăng cường tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập trong khu vực.
-       Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo chuẩn của Bộ GD-ĐT
-       Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý
 
Gửi ý kiến