Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

biên bản xét chuẩn nghề nhiệp giáo viên tiểu học (tổ CM)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Phúc
Ngày gửi: 23h:24' 13-05-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 2952
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO PHÙ CÁT
Trường Tiểu học Cát Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cát Lâm, ngày 18 tháng 05 năm 2012

BIÊN BẢN
HỌP TỔ CHUYÊN MÔN 4-5
( NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOAI CNNGVTH- XẾP LOẠI GVTH
- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOAI CB-CC HẰNG NĂM)
Năm học 2011 – 2012
A- GIAN, ĐỊA ĐIỂM :
Thời gian: Vào lúc 7 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 05 năm 2012
Địa điểm : Tại phòng học tổ trường An Điềm, trường Tiểu học Cát Lâm.
B.THÀNH PHẦN THAM DỰ:
- Ông : Nguyễn Hồng Phúc + Chức vụ : Tổ trưởng – Chủ trì cuộc họp.
- Bà : Phạm Thị Diệu + Chức vụ : Giáo viên – Thư ký cuộc họp.
- Các thành viên sinh hoạt trong tổ chuyên môn gồm có: 14 người.
+ Trong đó có : 13 giáo viên giảng dạy và 1 nhân viên thư viện.
- Có mặt : 14/14 người.
- Vắng : 0 người.
C. NỘI DUNG, YÊU CẦU, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :
I – YÊU CẦU CHUNG :
1. Mục đích, yêu cầu về việc: nhận xét, đánh giá, xếp loại CNNGVTH; đánh giá, xếp loại GVTH và CB-CC hằng năm:
- Chủ trì cuộc họp thông qua mục đích, yêu cầu về việc hướng dẫn nhận xét, đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVTH; đánh giá, xếp loại GVTH và CB-CC hằng năm theo :
+ QĐ số 14/2007/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 04 tháng 05 năm 2007.
+ Công văn số 10358/BGDĐT-GDTH hướng dẫn về việc sử dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong quá trình đánh giá xếp loại và công văn số 616/BGDĐT-NGCBQLGD ban hành ngày 05/02/2010 (về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo QĐ số 14/2007.QĐ-BGDDT)..
- Tiếp theo, là việc đánh giá, xếp loại CB-CC hằng năm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV>21/03/2006 (V/v : Ban hành qui chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập). Đồng thời căn cứ theo một số điều khoản hướng dẫn về qui chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập đã được hướng dẫn cụ thể trong công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB, ban hành ngày 17/04/2006.
- Qua việc đánh giá này, nhằm giúp giáo viên nhận thấy những mặt đạt và chưa đạt trong từng lĩnh vực, yêu cầu và cả những tiêu chí cụ thể để có hướng khắc phục và phấn đấu hoàn thiện tốt hơn.
2. Qui trình tiến hành nhận xét, đánh giá, xếp loại :
a- Từng thành viên trong tổ lần lượt thông qua bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại của mình theo từng tiêu chí (có minh chứng cụ thể).
b- Tổ trưởng cùng các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá (có nêu ra một số minh chứng cụ thể) và cuối cùng đi đến biểu quyết xếp loại theo tinh thần tập trung dân chủ và ghi kết quả vào biên bản khi đã có sự thống nhất của cả cá nhân và tập thể tổ. Trong quá trình tiến hành sau khi nhận xét, đánh giá, xếp loại nội dung CNNGVTH thì kết hợp xét về nội dung đánh giá, xếp loại GVTH và CB-CC. Quy trình tiến hành như đã nêu trên. (Ghi đầy đủ phần nhận xét tóm tắt, điểm và kết quả xếp loại của từng thành viên vào biên bản. Đồng thời ghi bảo lưu những ý kiến của cá nhân chưa nhất trí với biểu quyết của tập thể (nếu có).
II- PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI:
* Tóm tắt ý kiến, nhận xét, đánh giá, xếp loại chung của tập thể đối với từng thành viên trong tổ:
01/ Lê Thị Ái Nhân
A- NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOAI CNNGVTH.
- Lĩnh vực 1: Phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Điểm cá nhân tự đánh giá theo từng yêu cầu và tự xếp loại:
Điểm
yêu cầu 1
Điểm
yêu cầu 2
Điểm
yêu cầu 3
Điểm
yêu cầu 4
Điểm
yêu cầu 5
Tổng số điểm
Tự xếp loại

29
29
30
28
28
144
Khá

b. Tóm tắt ý kiến chung của tổ chuyên môn:
+ Ý thức giữ vững lập trường chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương,
 
Gửi ý kiến