Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Biểu 2 đề án vị trí việc làm theo NĐ 106

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Văn Huy
Ngày gửi: 16h:05' 02-05-2022
Dung lượng: 472.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 02
PHÒNG GDĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÀ LÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Hiệu trưởng

Địa điểm làm việc:
Trường Tiểu học Chà Là

Quy trình công việc liên quan:
- Các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định về lĩnh vực giáo dục;
- Các văn bản quy phạm về công tác quản lý, hoạt động chuyên môn, quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị giàng dạy đối với trường Tiểu học.
- Các văn bản về công tác tổ chức, tài chính cơ sờ giáo dục có liên quan đến trường Tiểu học.

1. Mục tiêu vị trí việc làm:
Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.
2. Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT
Các công việc
Tiêu chí
đánh giá


Mãng công việc
Công việc cụ thể


2.1
Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của trường theo năm học
Đảm bảo đúng theo chủ trương, văn bản nguốn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2.2
Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;
Ra quyết định thành lập các Hội đồng, bộ phận của nhà trường.
Thực hiện đúng theo quy định đảm bảo vế cơ cấu tổ chức hoạt động theo điều lệ.

2.3
Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;
Phân công nhiệm cán bộ giáo viên, nhân viên đảm bảo quy định.
Căn cứ văn bản nguồn, chất lượng của CB,GV,NV đánh giá việc công đúng quy định, đúng sở trường năng lực.

2.4
Quản lý hành chính; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường;
Chỉ đạo và thực hiện chi trả chế cho CB,GV,NV; mua sắm quản lí tài, chính tài sản theo quy định
Căn cứ các văn bản nguồn về quản lí tài sản, nguyên tắt tài chính.

2.5
Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách;
- Hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, giảng dạy trong năm học do cấp trên giao.
- Chỉ đao thực hiện tốt các hoạt dộng của nhà trường theo chỉ đạo của ngành, các cấp quản ly và kế hoạch của nhà trường.
Căn cứ văn bản quy định về kiểm định chất lượng trường học. Điều lệ trường Tiểu học.

2.6
Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;
Tham gia học tập chuyên môn, chính trị, bồi dưỡng thường xuyên theo quy định và tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề.
Căn cứ quy chế lớp học tập, bồi dưỡng, văn bản đánh giá chuẩn hiệu trưởng.

2.7
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị -xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
Xây dựng quy chế hoạt động dân chủ trong nhà trường và triển khai thực hiện
Căn cứ văn bản nguồn (Nghị định, Thông tư) quy định về hoạt động dân chủ trong cơ quan trường học.

2.8
Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
Phối hợp với phụ huynh, thực hiện các bước theo quy định về vận động tài trợ cho trường học
Căn cứ văn bản, Thông tư quy định về tài trợ cho cơ sở
 
Gửi ý kiến