Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

●¤•BỘ 400 ĐỀ TOÁN 2018▪¤■》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lã Việt Cảnh
Ngày gửi: 08h:49' 17-05-2018
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 1 người (Ng Xuan Dong)
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CỤM 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KỲ THI THỬ THPTQG NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút


Câu 1: Cho hàm số liên tục trên Giả sử hàm số có đạo hàm liên tục trên và hơn nữa liên tục trên đoạn Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Cho số tự nhiên n thỏa mãn Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. n chia hết cho 5 B. n chia hết cho 3 C. n chia hết cho 7 D. n chia hết cho 2
Câu 3: Cắt hình nón bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng Tính thể tích V của khối nón đó.
A. B. C. D. 
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm và mặt phẳng Đường thẳngqua điểm A, song song với mặt phẳng , đồng thời cắt trục Oz. Viết phương trình tham số đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 5: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
A. và B. và 
C. và D. và 
Câu 6: Tìm hệ số của trong khai triển 
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho số phức Tính 
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho 3 số a, b, c theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân với công bội khác 1. Biết cũng theo thứtự đó chúng lần lượt là số thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng công sai là
 Tính 
A. B. C. D. 
Câu 9: Tìm họ nguyên hàm của hàm số 
A. B. 
C. D. 
Câu 10: Hàm số nào sau đây là đạo hàm của hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 11: Tìm nghiệm thực của phương trình 
A. B. C. D. 
Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vecto và vec tơ . Tính tích vô hướng của và .
A. B. C. D. 
Câu 13: Cho a, b là hai số thực khác 0. Biết Tính tỉ số 
A. B. C. D. 
Câu 14: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 15: Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình là Tính 

A. B. C. D. 
Câu 16: Tính tích phân 
A. B. C. D. 
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình chính tắc của mặt cầu có đường kính AB với 
A. B. 
C. D. 
Câu 18: Cho hàm sốcó bảng biến thiên như hình vẽ:

-

-

+


Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?
A. B. C. D. 
Câu 19: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau :

Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình 
A. B. C. D. 
Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm O, I là trung diểm của cạnh SC. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Giao tuyến của hai mặt phẳng và là IO

B. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng 
C. Mặt phẳngcắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là 1 tứ giác.
D. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng 
Câu
 
Gửi ý kiến