Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 (full)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thế Nam
Ngày gửi: 19h:38' 14-09-2015
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 3192
Số lượt thích: 0 người
A. PHẦN ĐẠI SỐ
I/ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA BIỂU THỨC – CĂN THỨC:
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Căn bậc hai số học của số a không âm là :
A. số có bình phương bằng a B. 
C. D. 
2. Căn bậc hai số học của là :
A. B. C. D. 
3. Cho hàm số . Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:
A. B. C. D. 
4. Cho hàm số: . Biến số x có thể có giá trị nào sau đây:
A. B. C. D. 
5. Căn bậc hai số học của là:
A. 16 B. 4 C. D. .
6. Căn bậc ba của là :
A. 5 B. C. D. 
7. Kết quả của phép tính là:
A. 17 B. 169
C. 13 D. 
8. Biểu thức xác định khi và chỉ khi:
A. và B. và 
C. và C. và 
9. Tính có kết quả là:
A. B. C. D. 
10. Tính: có kết quả là:
A. B. C. 1 D. 
11. xác định khi và chỉ khi:
A. B. C. D. 
12. Rút gọn biểu thức: với x > 0 có kết quả là:
A. B. C. 1 D. x
13. Nếu thì :
A. B. C. D.
14. Biểu thức xác định khi và chỉ khi:
A. B. C. D. 
15. Rút gọn ta được kết quả:
A. B. C. D. 
16. Tính có kết quả là:
A. B. C. 256 D. 16
17. Tính kết quả là:
A. B. C. D. 
18. Biểu thức xác định khi :
A. x >1 B. x ( 1 C. x < 1 D. x 0
19. Rút gọn biểu thức với a > 0, kết quả là:
A. B. C. D. 
20. Rút gọn biểu thức: với x 0, kết quả là:
A. B. 
C. D. 
21. Rút gọn biểu thức với a < 0, ta được kết quả là:
A. a B. a2 C. |a| D. a
22. Cho a, b ( R. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:
A. B. (với a ( 0; b > 0)
C. (với a, b ( 0) D. A, B, C đều đúng.
23. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào được xác định với .
A. B. 
C. D. Cả A, B và C
24. Sau khi rút gọn, biểu thức bằng số nào sau đây:
A. B. C. D. 
25. Giá trị lớn nhất của bằng số nào sau đây:
A. 0 B. 4 C. 16 D. Một kết quả khác
26. Giá trị nhỏ
 
Gửi ý kiến