Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BỘ DẠY THÊM TOÁN 10 11 12 RẤT HAY

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Thanh
Ngày gửi: 08h:51' 18-09-2020
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 1344
Số lượt thích: 2 người (V T Phuong, Hai Phat Do)
TOÁN 10
DẤU TAM THỨC BẬC HAI


0D4-5


Contents
A. CÂU HỎI 1
1. TAM THỨC BẬC HAI 1
1. Xét dấu tam thức bậc hai 1
2. Giải bất phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan 2
2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH 3
3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 4
4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 5
5. BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ 6
1. Tìm m để phương trình có n nghiệm 6
.Tìmmđểphươngtrìnhbậc2cónghiệmthỏamãnđiềukiệnchotrước 8
3. Tìm m để BPT thỏa mãn điều kiện cho trước 10
.TìmmđểhệBPTbậchaithỏamãnđiềukiệnchotrước 12
6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI và MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 13
7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN và MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 14
B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 17
1. TAM THỨC BẬC HAI 17
1. Xét dấu tam thức bậc hai 17
2. Giải bất phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan 17
2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH 19
3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 21
4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 23
5. BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ 24
1. Tìm m để phương trình có n nghiệm 24
.Tìmmđểphươngtrìnhbậc2cónghiệmthỏamãnđiềukiệnchotrước 28
3. Tìm m để BPT thỏa mãn điều kiện cho trước 32
.TìmmđểhệBPTbậchaithỏamãnđiềukiệnchotrước 38
6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI và MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 41
7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN và MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN 44


/

PHẦN A. CÂU HỎI
DẠNG 1. TAM THỨC BẬC HAI
Dạng 1. Xét dấu tam thức bậc hai

Câu 1. Cho tam thức . Ta có với khi và chỉ khi:
A.. B.. C.. D..
Câu 2. Cho tam thức bậc hai . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. với mọi . B. với mọi .
C. với mọi . D. với mọi .
Câu 3. Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của ?
A.. B.. C.. D..
Câu 4. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
A. là tam thức bậc hai. B. là tam thức bậc hai.
C. là tam thức bậc hai. D. là tam thức bậc hai.
Câu 5. Cho , và . Cho biết dấu của khi luôn cùng dấu với hệ số với mọi .
A.. B.. C.. D..
Câu 6. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Đặt , tìm dấu của và .

A., . B., . C., . D., .
Câu 7. Cho tam thức . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.phương trình vô nghiệm. B. với mọi .
C.với mọi . D. khi .
Câu 8. Cho tam thức bậc hai . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.. B..
C.. D..
Câu 9. Cho tam thức bậc hai . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.Nếuthì luôn cùng dấu với hệ số , với mọi .
B.Nếuthì luôn trái dấu với hệ số , với mọi .
C.Nếuthì luôn cùng dấu với hệ số , với mọi .
D.Nếuthì luôn cùng dấu với hệ số , với mọi .
Dạng 2. Giải bất phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan

Câu 10. Cho tam thức bậc hai . Tìm tất cả giá trị của để .
A.. B..
C.. D..
Câu 11. Gọi là tập nghiệm của bất phương trình . Trong các tập hợp sau, tập nào không là tập con của ?
A.. B.. C.. D..
Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình là
A.. B..
C.. D..
Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình là
A.. B..
C.. D..
Câu 14. (THIHK1LỚP11THPTVIỆTTRÌ2018-2019)Tập nghiệm của bất phương trình là
A.. B.. C.. D..
Câu 15. (THPTNÔNGCỐNG-THANHHÓALẦN1_2018-2019)Tập
 
Gửi ý kiến