Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bộ Đề Cao Đẳng Môn Hóa 2010-2014

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 19h:33' 10-06-2020
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 1375
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020
ĐỀ SỐ 10
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1. Tung độ các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = x4 – 2x² + 2 là
A. 1 B. 2 C. –1 D. 0
Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x³ + 3x² – 9x + 1 trên đoạn [0; 3] là
A. 28 B. 25 C. 54 D. 36
Câu 3. Cho hàm số y = . Xác định m để đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng
A. m = –2 B. m = 2 C. m = 1 D. m = –1
Câu 4. Cho hàm số y = f(x) = x³ + mx² + 9x + 4 đạt cực trị tại x = –1. Giá trị của m là
A. 3 B. –3 C. 6 D. –6
Câu 5. Phần thực và phần ảo của số phức z = (–1 + i)² lần lượt là
A. –1 và 1 B. –2 và 0 C. 0 và –2 D. 1 và –1
Câu 6. Hàm số y = –x³ + 3x² – 2 đồng biến trên
A. (–∞; 0) B. (0; 2) C. (1; +∞) D. (–2; 0)
Câu 7. Cho số thực a > 0 và a ≠ 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số y = ax đồng biến trên (0; +∞) với 0 < a < 1
B. Hàm số y = ax nghịch biến trên (–∞; 0) với 0 < a < 1
C. Đồ thị hàm số y = ax và y = a–x luôn nằm bên phải trục tung
D. Đồ thị hàm số y = a–x có một phần ở phía dưới trục hoành
Câu 8. Hàm số nào sau đây có cực đại và cực tiểu
A. y = x³ + 3x – 1 B. y = x³ – 3x² + 6x C. y = x³ + 3x² – 6 D. y = x4 + 2x² – 2
Câu 9. Cho hàm số y = f(x) xác định trên R \ {0} và có bảng biến thiên như sau
x –∞ 0 2 +∞
y` – + 0 –
y +∞ 2
–2 –1
Hàm số đạt cực tiểu tại
A. x = 0 B. x = 2 C. x = –2 D. x = 1
Câu 10. Đường thẳng y = –12x – 9 và đồ thị hàm số y = –2x³ + 3x² – 2 có các giao điểm A và B. Biết A có hoành độ xA = –1. Điểm B có tọa độ là
A. (–1; 3) B. (0; –9) C. (1/2; –15) D. (7/2; –51)
Câu 11. Cho số phức z = 1 – i200. Tính |z|
A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình 4x – 2x < 2 là
A. (1; +∞) B. (–∞; 1) C. (2; +∞) D. (–∞; 2)
Câu 13. Số đường chéo của đa giác đều 12 cạnh là
A. 36 B. 6 C. 66 D. 54
Câu 14. Cho hàm số y = ax (0 < a ≠ 1). Chọn câu khẳng định SAI
A. Hàm số có tập xác định D = R B. Hàm số có một tiệm cận ngang y = 0
C. Hàm số đạt cực trị tại x = 0 D. Đồ thị hàm số ở phía trên trục hoành
Câu 15. Cho hàm số y = ln (2x²). Tính giá trị của y`(1)
A. 2 B. 2e C. e + 2 D. e
Câu 16. Tích các nghiệm của phương trình log2 x + log3 x = 1 + log2 x log3 x là
A. 6 B. 5
 
Gửi ý kiến