Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHUONG ĐẠO HÀM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Nghiệp
Ngày gửi: 14h:05' 22-03-2019
Dung lượng: 743.0 KB
Số lượt tải: 1994
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA
CHƯƠNG ĐẠO HÀM
Thời gian làm bài: 45 phút


Họ, tên học sinh:..................................................................................
Lớp: 11C . MÃ ĐỀ 189
Điểm…………………..

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A – TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho . Đạo hàmcủa hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Đạo hàm của hàm số là 
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Cho hàm số Tính
A. B. C. D. 
Câu 4. Một vật chuyển động với phương trình chuyển động là ( t tính bằng giây và S tính bằng mét), biết vận tốc của vật tại thời điểm giây là Tính vận tốc của vật tại thời điểm giây.
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho hàm số (m là tham số). Nếu phương trình y`= 0 có hai nghiệm phân biệt thì:
A. B. C. D.
Câu 6: Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây
A. B. C. D. 
Câu 7. Cho hàm số f(x) = . Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình f’(x) = 0 thì có giá trị bằng:
A. 5 B. 8 C. -5 D. -8
Câu 8. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x) = tại điểm có hoành độ x0 = 3 có hệ số góc là:
A. -5 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 9: Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm 
A. B. 
C. D. 
Câu 10 :
Cho hàm số . Số là nghiệm của bất phương trình khi và chỉ khi:

A.

B.

C.

D.


Câu 18. Biết hàm số có đạo hàm khi đó:
A. B. C. D.
Câu 12: Cho hàm số ( là tham số). Tìm giá trị của để phương trình có hai nghiệm trái dấu. A. B. C. D. 
Câu 13: Đạo hàm của hàm số bằng: A. 5 B. -5 C. 0 D. Không có đạo hàm
Câu 14: Cho hàm số m là tham số . Tìm m để nghiệm đúng với mọi x. A. B. C. D.
Câu 15: Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ bằng 1 (hoành độ dương) A. B. C. D. 
Câu 16: Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình Tính cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm (giây) ? A. B. C. D. 
Câu 17. Cho f(x) = sin2x – cos2 x + x. Khi đó f’(x) bằng:
A. 1- sinx.cosx B. 1- 2sin2x C. 1+ 2sin2x D. -1 – 2sin2x
Câu 18. Đạo hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 19. Cho hàm số Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng y = -3x có phương trình là
A. B. 
C. D. 
Câu 20: Biết tiếp tuyến của Parabol vuông góc với đường thẳng . Phương trình tiếp tuyến đó là:
A. B. C. D. 
TỰ LUẬN :
Câu 1 : Tính đạo hàm của hàm số : a. b.
Câu 2 : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm thuộc có hoành độ bằng 1
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Môn : Toán 11 -
 
Gửi ý kiến