Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bộ đề kiểm tra chương II số học 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Công Chất
Ngày gửi: 20h:41' 15-02-2017
Dung lượng: 707.5 KB
Số lượt tải: 4694
Số lượt thích: 1 người (Lưu Nguyễn Lê Hồng Sơn)
KIỂM TRA CHƯƠNG II - SỐ HỌC 6
ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm: 3 điểm
Bài 1: Cho độ cao của một số địa điểm như sau: Tam Đảo: 2591m, Biển chết: -392m.
Các câu sau đúng hay sai?
a) Đỉnh núi Tam Đảo cao hơn mực nước biển là 2591m
b) Biển chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển là -392m
Bài 2: Cho trục số sau:

Các câu sau đúng hay sai?
a) Điểm M biểu diễn số |-4|
b) Điểm N biểu diễn số -3
Bài 3: Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:
a) – [7 + 8 - 9]=
A. -7 – 8 + 9 B. -7 – 8 – 9 C. 7 – 8 + 9 D. 7 – 8 – 9
b) Tổng các số nguyên x sao cho -5 < x < 4 là:
A. 0 B. -5 C. -4 D. -9
c) Giá trị của (-2)3 là:
A. 8 B. -8 C. 6 D. -6
d) -54 – 18 =
A. 36 B. -36 C. 72 D. -72
II. Tự luận (7 điểm):
Bài 1(1 điểm): Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần: -11 ; 12 ; -10 ; |-9| ; 23 ; 0; 150; 10
Bài 2(2 điểm): Tính hợp lý (nếu có thể):
b) -23 . 63 + 23 . 21 – 58 . 23
Bài 3(2,5 điểm): Tìm số nguyên x biết:
3x + 27 = 9
2x + 12 = 3(x – 7)
2x2 – 1 = 49
Bài 4(1 điểm): Cho biểu thức: A = (-a - b + c) – (-a – b – c)
a) Rút gọn A
b) Tính giá trị của A khi a = 1; b = -1; c = -2
Bài 5(0,5 điểm): Tìm tất cả các số nguyên a biết: (6a +1) ( 3a -1)
ĐỀ 2
A/- TRẮC NGHIỆM:(3điểm )
Câu 1. Khoanh tròn ký tự đầu câu em cho là đúng nhất trong các câu từ 1 – 4 sau :
1/ Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (95 - 4) - (12 + 3) ta được:
a.. 95 - 4 - 12 + 3 b. 94 - 4 + 12 + 3 c. 95 - 4- 12 - 3 d. 95 - 4 + 12 - 3
2/ Trong tập hợp Z các ước của -12 là:
a. {1, 3, 4, 6, 12} b. {-1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12}
c. {-1; -2; -3; -4; -6} d. {-2; -3; -4 ; -6; -12}
3/ Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là:
a. 8 b. -8 c. -16 d. 16
4/ Số đối của (–18) là :
a. 81 b. 18 c. (–18) d. (–81)
Câu 2: (1 điểm) Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào mỗi chỗ trống sau:
a) 5 ….. -9 b) -8 ….. -3 c) -12 ….. 13 d) 25 ….. 
Câu 3. Đánh dấu “X” vào ô thích hợp :

Khẳng định
Đúng
Sai

a/ Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dươngb/ Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dươngc/ Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dươngd/ Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.
B/- TỰ LUẬN : (7 Điểm)
Avatar

Lỡ lời

 
Gửi ý kiến