Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bộ đề kiểm tra Lịch sử 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:07' 02-08-2008
Dung lượng: 147.5 KB
Số lượt tải: 3522
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NHƠN AN Đề kiểm tra 15 phút
Họ và tên: ………………………………………………… Môn: LỊCH SỬ 6
Lớp: 6A… Thứ …. ngày …. tháng … năm 200
I) TRẮC NGHIỆM (3đ)
Học sinh chọn câu đúng trong các câu hỏi cho dưới đây, rồi ghi vào ô trả lời bên cạnh
TT
NỘI DUNG CÂU HỎI
TL

1
Các quốc gia cổ đại Phương Đông có ngành kinh tế chính là:
A. Nông nghiệp B. Thủ công nghiệp
C. Thương nghiệp D. Săn bắn


2
Ở Lưỡng Hà, Hu-ma-ra-bi là tên của:
A. Một thành phố B. Một bộ kinh
C. Một bộ luật D. Một di chúc của vua


3
Công trình kiến trúc nào không phải của các quốc gia cổ đại Phương Đông?
A. Vạn Lí Trường Thành B. Vườn treo Ba-bi-lon
C. Kim Tự Tháp D. Đền pác-tê-nông


4
Xã hội cổ đại Phương Tây có những giai cấp cơ bản là:
A. Chủ nô – nông dân B. Quí tộc – nông dân
C. Chủ nô – tăng lữ D. Chủ nô – nô lệ


5
Hệ chữ cái a, b, c là phát minh của:
A. Người Ai Cập B. Người Trung Quốc
C. Người Ấn Độ D. Người Hi lạp và Rô-ma


6
Kim Tự Tháp là công trình kiến trúc của:
A. Người Ai Cập B. Người Trung Quốc
C. Người Ấn Độ D. Người Lưỡng Hà


II) TỰ LUẬN (7đ)

Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào? (3đ)
Người Hi lạp và Rôma có những thành tựu văn hóa gì? (4đ)
Bài làm


ĐÁP ÁN
I) TRẮC NGHIỆM (3đ)

CÂU
1
2
3
4
5
6

ĐÁP ÁN
A
C
D
D
D
A


II) TỰ LUẬN (6đ)

Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm

1
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
3đ


Phương Đông: Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ
2đ


Phương Tây: Hi lạp và Rô ma
1đ

2
Người Hi lạp và Rôma có những thành tựu văn hóa gì?
4đ


Làm lịch (Dương lịch)
1đ


Sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c
1đ


Số học, hình học, thiên văn, vật lí, triết học, sử học, địa lí
1đ


Văn học:
1đTRƯỜNG THCS NHƠN AN Đề kiểm tra 45 phút (HKI)
Họ và tên: ………………………………………………… Môn: LỊCH SỬ 6
Lớp: 6A… Thứ …. ngày …. tháng … năm 200
I) TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1 (2đ) Học sinh chọn câu đúng trong các câu hỏi cho dưới đây, rồi ghi vào ô trả lời bên cạnh
TT
NỘI DUNG CÂU HỎI
TL

1
Các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời ở:
A. Lưu vực những dòng sông lớn B. Bên sườn núi
C. Ven biển D. Em không biết


2
Ở các quốc gia cổ đại Phương Đông, đứng đầu nhà nước là:
A. Tể tướng B. Nhà vua
C. Hội đồng quí tộc D. Hội đồng tăng lữ


3
Hi lạp và Rô ma có nền kinh tế chính:
A. Trồng lúa B. Chăn nuôi
C. Thủ công nghiệp và thương nghiệp D. Thương nghiệp và nông nghiệp


4
Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa điển hình của nô lệ ở Rô ma năm 73 – 71 TCN là:
A. August B. Cêda C. Pompel D. Xpactacut


 Câu 2: Nối các dữ kiện thể hiện phương tiện trình bày chữ viết của người cổ đại:
Người Trung Quốc
Người Ai Cập
Người Lưỡng Hà

1. Viết trên giấy Pa-pi-rút
2. Viết trên phiến đất sét rồi đem nung khô
3. Viết trên thẻ tre, mai rùa, vải lụa
4. Viết trên lá cây
1 +
2 +
3 +
4 +

 Câu 3: Điền các từ thích hợp vào ................ cho đoạn văn sau đây đúng nghĩa:
............................. đã đóng vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông. Nhưng họ phải nộp một phần thu hoạch và đi lao dịch cho ................................... Đứng đầu tầng lớp này là ........................ nắm mọi quyền hành.
II) TỰ LUẬN (7đ)

Ở các quốc gia cổ đại Phương Đông có những tấng lớp nào? (3đ)
Hãy nêu những thành tựu văn hóa của người phương Đông cổ đại và người phương Tây cổ đại? (4đ)
Bài làm

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
I) TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu 1 (2đ)
CÂU
1
2
3
4

ĐÁP ÁN
A
B
C
D

 Câu 2 (1đ)
Nối : A +3 B + 1 C + 2
Câu 3 (1đ)
Nông dân đã đóng vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông. Nhưng họ phải nộp một phần thu hoạch và đi lao dịch cho bọn quí tộc Đứng đầu tầng lớp này là vua nắm mọi quyền hành.

II) TỰ LUẬN (6đ)

Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm

1
Ở các quốc gia cổ đại Phương Đông có những tấng lớp nào?
3đ


- Quí tộc, quan lại: Nắm quyền thống trị và có nhiều của cải
1đ


- Nông dân: Ở các công xã là những người lao động sản xuất chính
1đ


- Nô lệ: là lớp người hầu hạ, phục dịch trong các gia đình quí tốc, vua, quan
1đ

2
Hãy nêu những thành tựu văn hóa của người phương Đông cổ đại và người phương Tây cổ đại?
4đ


Phương đông
Phương tâyLàm lịch
Làm lịch (Dương lịch)
1đ


Chữ tượng hình
Sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c
1đ


Toán học: chữ số 1 đến 9
Số học, hình học, thiên văn, vật lí, triết học, sử học, địa lí
1đ


Kiến trúc
Văn học
1đ

TRƯỜNG THCS NHƠN AN ĐỀ kiểm tra học kì I
Họ và tên: ………………………………… Môn: LỊCH SỬ 6
Lớp: 6A… Thứ …. ngày …. tháng … năm 200

Câu I:
Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước Văn Lang. Nêu nhận xét về tổ chức của Nhà nước đâu tiên này.
Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào?
Câu II. Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Các quốc gia cổ đại phương Tây ra đời vào khoảng thời gian nào?
Thế kỉ I TCN
Cuối thiên niên kỉ IV - Đầu thiện niên kỉ III TCN
Thiên niên kỉ I TCN
Thế kỉ II TCN
Bộ sử thi tiếng Iliát – Ođixe của Hôme là thành tựu văn học tiêu biểu của nước nào?
Ai cập
Hi Lạp
La Mã
Ấn Độ
Âm mưu thâm độc nhất trong chính sách cai trị của nhà Hán đối với nước ta là gì?
Bắt nhân dân ta cống nộp
Bắt nhân dân ta đi lao dịch
Thu thuế
Đưa người hán sang ở nước ta.
Thành tựu văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang ?
Thành cổ Loa
Lưỡi cày đồng
Thạp đồng
Trống đồng
Kể tên những thành tựu văn hoá tiêu biểu của các quốc gia cổ đại phương Đông:
Điền các từ, cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ chấm (...) sao cho thích hợp:
Văn Lang
Làng Cả
Ba Vì
Việt Trì
Tây Âu
Sông Hồng
Bộ Lạc
Bộ tộc
“Bộ lạc ................................. cư trú trên vùng đất ven ......................... từ ....................... (Hà Tây) đến ........................... (Phú Thọ), là một trong những ......................................... hiàu có và hùng mạnh nhất thời đố. Di chỉ ......................... (Việt Trì) cho biết đây là mộ vùng có nghề đúc đồng phát triển sớm, dân cư đông đúc.”

=== Hết ===

ĐÁP ÁN
Câu I:
Vẽ được như sơ đồ trang 37, SGK lịch sử lớp 6 (3 điểm)
- Tổ chức nhà nước còn sơ khai
Câu II: - Nhu cầu chống ngoại xâm …. (2đ)
- Vua Hùng thứ 18 … đời sống nhân dân ngày càng khó khăn
Câu III:
Ý C (0,5 điểm)
Ý D (0,5 điểm)
Ý D (0,5 điểm)
Ý A (0,5 điểm)
(2 điểm) – Kim tự tháp
- Vườn treo Balilon
6. Điền theo thứ tự: (2 điểm)
- Văn Lang - Sông Hồng - Ba vì - Việt Trì - Bộ Lạc - Làng Cả

TRƯỜNG THCS NHƠN AN ĐỀ kiểm tra 15 phút (HK II)
Họ và tên: ………………………………… Môn: LỊCH SỬ 6
Lớp: 6A… Thứ …. ngày …. tháng … năm 200
I) TRẮC NGHIỆM (3đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng
1. Nhà Hán đưa người Hán sang sống với dân ta, bắt dân ta theo phong tục Hán nhằm mục đich:
A. Kiểm soát chặt chẽ dân ta B. Tăng cường bóc lột dân ta
C. Đồng hoá dân tộc ta D. Chiếm dần đất đai Au lạc
2. Sắp xếp diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo thứ tự:
A. Mê Linh ( Cổ Loa ( Luy Lâu B. Cổ Loa ( Luy lâu ( Mê Linh
C. Chu Diên ( Mê Linh ( Cổ Loa D. Chu Diên ( Cổ Loa ( Luy Lâu
3. Trưng Vương dựng kinh đô ở:
A. Cổ Loa B. Phong Khê C. Luy Lâu D. Mê Linh
4. Tướng nhà Hán xâm lược nước ta (năm 42)
A. Tô Định B. Tiêu Tư C. Mã Viện D. Lục Dận
5. Nghề thủ công của nhân dân ta thế kỉ I ( VI:
A. Đúc đồng, rèn sắt B. Dệt vải, làm đồ gốm
C. Rèn sắt, dệt vải D. Làm đồ gốm, rèn sắt, dệt .
6. Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra vào thời gian:
A. Năm 179 TCN B. Năm 42 C. Năm 40 D. Năm 248

II) TỰ LUẬN (7đ)
Tóm tắt lại diễn biến cuộc lhởi nghĩa hai Bà Trưng năm 40
Bài làmĐÁP ÁN
I) TRẮC NGHIỆM (3đ)

CâuĐáp án
C
A
D
C
D
D


II) TỰ LUẬN (7đ)

Câu
Nội dung đáp án
Biểu điểm

1
- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn
1đ


- Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù, làm chủ Mê Linh rồi từ Mê Lnh tiến đánh Cổ Loa và Luy Lâu
2đ


- Tô Định hoảng hốt phải bỏ thành lẻn trốn về Nam Hải
1,5đ


- Quân Hán ở các quận khác cũng bị đánh tan
1,5đ


- Cuốc khởi nghĩa đã giành được thắng lợi
1đ
TRƯỜNG THCS NHƠN AN ĐỀ kiểm tra 45 phút (HKII)
Họ và tên: ………………………… Môn: LỊCH SỬ 6
Lớp: 6A… Thứ …. ngày …. tháng … năm 200

I. TRẮC NGHIỆM (5đ)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng
1. Nhà Hán đưa người Hán sang sống với dân ta, bắt dân ta theo phong tục Hán nhằm mục đich:
A. Kiểm soát chặt chẽ dân ta B. Tăng cường bóc lột dân ta
C. Đồng hoá dân tộc ta D. Chiếm dần đất đai Au lạc
2. Sắp xếp diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo thứ tự:
A. Mê Linh ( Cổ Loa ( Luy Lâu B. Cổ Loa ( Luy lâu ( Mê Linh
C. Chu Diên ( Mê Linh ( Cổ Loa D. Chu Diên ( Cổ Loa ( Luy Lâu
3. Trưng Vương dựng kinh đô ở:
A. Cổ Loa B. Phong Khê C
Avatar
Đây mới đúng là bộ đề đầy đủ và bám sát chương trình. Xin cám ơn và mong thầy đưa lên bộ đề 7, 8,9. Xin chờ!
Avatar
Cám ơn Thầy Minh đã gởi tài liệu này! MOng có thêm khối 7,8,9 để dân sử tham khảo.
No_avatar
sao mờ không có đề kiểm tra 1 tiết đầu học kì. Làm tôi phải bó tay khi ko biết làm sao hết. Mong mọi người gửi đề kiểm tra 1 tiết lên web:dethi.violet.vnKhóc
No_avatar

Toi muon tim bo de thi mon toan, Ly, Hoa lop 10

 

Avatar

toi tim de thi ma khong tim duoc Khóc

 

No_avatar

để giúp cho học sinh tự nghiên  ưu và học tập. em nghĩ cần thiết phải có đáp án. thì học sinh mới biết mình sai ở đâu , còn sửa. nhiều đề thế này mà ko làm dduwowc, hoăc làm mà ko biết đúng sai... cũng gây nên tâm lý nhàm chán.!Khóc

No_avatar

co ai lam chi dum toi de thi tieng anh nam hoc 2007-2008 vao lop 10 cua truong le hong phong dc ko,toi can gap lam ,toi sap thi rui

                             Khóc

Avatar

troi oi gio moi tim thayCườiCười

No_avatar

hay wa Lỡ lời

 
Gửi ý kiến