Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bộ đề KT 1 tiết toán 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: In Ấn Thanh Vân
Ngày gửi: 08h:35' 30-07-2021
Dung lượng: 425.5 KB
Số lượt tải: 391
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II
SỐ HỌC LỚP 6
Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1: Nếu x.y > 0 thì:
A. x, y cùng dấu B. x > y C. x, y khác dấu. D. x < y
Câu 2: |x| = 3 thì giá trị của x là:
A. 3 B. 3 hoặc -3 C. -3 D. Không có giá trị nào.
Câu 3:Ư(8) là:
A. {1; 2; 4; 8} C. {1; -1; 2; -2; 4; -4; 8; -8}
B. {0; 8; -8; 16; -16;…} D. {-1; -2; -4; -8}
Câu 4:Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng:
A. 1 B. 0 C. 1 số nguyên âm D. 1 số nguyên dương.
Câu 5:Giá trị của (-3)3 là:
A. -27 B. 27 C. -9 D. 9
Câu 6:Tổng của hai số nguyên âm là:
A. 1 số nguyên dương C. 1
B. 0 D. 1 số nguyên âm.
II. Tự luận (7đ)
Câu 1: (2đ)
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: -27; 38; -45; 13; 0; 29; -33
Tìm: | 32|; |-10|; |0|; -|120|
Viết tất cả các ước của -4
Viết 6 bội của -8
Câu 2: (2đ) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
324 + [112 – (112 + 324) – 230]
53. (-15) + (-15) 47
43. (53 – 81) + 53. (81 – 43)
(192 – 37 + 85) – (85 + 192)
Câu 3: (2đ) Tìm số nguyên x biết:
2x – (-17) = 15
–2x – 8 = 72
3. = 27
|-2x + 5| + 8 = 21
Câu 4: (1đ) Tìm số nguyên n sao cho 2n – 1 là bội của n + 3
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG II SỐ HỌC LỚP 6 ĐỀ 3
I. Trắc nghiệm: (3đ)
1
2
3
4
5
6

A
B
C
B
A
D


II.Tự luận: (7đ)
Câu 1: (2đ)
Sắp xếp đúng: -45; -33; -27; 0; 13; 29; 38
Tính đúng mỗi kết quả: |32| = 32; |-10| = 10; |0| = 0; -|120| = -120
Các ước của -4 là: 1; 2; 4; -1; -2; -4
Viết 6 bội của -8
Câu 2: (2đ) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
324 + [112 – (112 + 324) – 230]
= 324 + [112 – 112 – 324 – 230]
= 324 + 112 – 112 – 324 – 230
= -230
b) 53. (-15) + (-15). 47 = -15(53 + 47) = -15.100 = -1500
c) 43 (53 – 81) + 53 (81 – 43) = 43.53 – 43.81 + 53.81 – 53 .43
= 81. (-43 + 53) = 81 . 10 = 810
d) (192 – 37 + 85) – (85 + 192) = 192 – 37 + 85 – 85 – 192
= 192 – 192 + 85 – 85 – 37 = 0 + 0 – 37 = -37
Câu 3: (2đ) Tìm số nguyên x biết:
a) 2x – (-17) = 15
2x + 17 = 15
2x = 15 – 17
2x = -2
x = -1
b) –2x – 8 = 72
–2x = 72 + 8
x = 80 : (-2) = -4
c) 3. = 27
 = 9
x – 1 = 9 hoặc x – 1 = -9
x = 10 ; x = -8
d)
 
Gửi ý kiến