Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bộ đề ôn tập KT đại số 8 chương 1 có Đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Long
Ngày gửi: 15h:05' 09-08-2012
Dung lượng: 238.5 KB
Số lượt tải: 7449
Số lượt thích: 1 người (Võ Tiến Văn)
ơng I:
Câu1: Rút gọn biểu thức:
x(x-y) + y(x-y)
(x2-2xy+y2)(x-y) - (x-y)(x2+xy+y2)
7x(4y-x) + 4y(y-7x) - (4y2- 7x)
(2x+y)(2z+y) + (x-y)(y-z)
Câu2: Tìm x
3x(12x- 4) - 9x(4x- 3) =30
4x(7x-5) - 7x(4x-2) = -12
3x(2x- 4) - (6x-1)(x+2) = 25
(x+1)(x+3) - (x+2)(x+5) = 2
Câu3: Tính giá trị của biểu thức:
A= x(x2-y)- x2(x+y) + y(x2-x) với x=  ; y = -100
B = (x2- 5)(x+3) + (x+4)(x- x2) víi x= -1
C = 3x(5x2-2 )- 5x2(7+3x) - 2,5(2- 14x2) víi x= -2
D = (3x+5)(2x-1) + (4x-1)(3x+2) víi = 2
Câu 4: Chứng tỏ rằng giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:
2(2x+x2) - x2(x+2) +(x3- 4x+3)
4(6-x) + x2(2+3x) - x(5x-4)+3x2(1-x)
x(x3-x2-3x+2) - (x2-2)(x2+x+3) +4(x2-x-2)
(xn+1)(xn-2) - xn-3(xn+3 - x3) + 2009

II) những hằng đẳng thức đáng nhớ
Câu 1: Tính:
(4x+y)2 ; (3x- 2y)2 ; (x- 2y)3 ; (5x+2y)3 ;
(3x+1)(3x-1) ; ( x+ 5y)(x-5y)
(x-3)(x2+3x+9) ; (x-5)(x2+5x+25)
Câu2: Viết các Biểu thức sau thành bình phơng của một tổng hoặc một hiệu:
x2- 20x+ 100 b) x2+10x+25 c) x2- 12xy+36y2 d) y4+ 4xy2+4x2
Câu3: Điền hạng tử thích hợp vào dấu * để mỗi đa thức sau trở thành bình phơng của một tổng hoặc một hiệu:
16x2 +24xy+ * c) * - 42xy +49y2
25x2+ * + 81 d) 64x2 - * + 9
Câu 4: Rút gọn biểu thức:
(x+1)2 - (x-1)2 - 3(x+1)(x-1)
5(x+2)(x-2) - (2x-3)2 - x2+ 17
(x-1)3- (x-1)(x2+x+1)
(x-3)3- (x-3)(x2+3x+9) +6(x+1)2
Câu5: Tìm x:
(x+4)2- (x+1)(x-1) = 16
(2x-1)2+(x+3)2 - 5(x+7)(x-7) = 0
(x-2)3 - (x- 4)(x2+4x+16)+ 6(x+1)2 = 49
(x+2)(x2-2x+4) - x(x2+2) = 15
Câu 6: CMR các biểu thức sau luôn dơng với mọi giá trị của biến:
x2 - 8x +19 c) 4x2+ 4x+ 3
x2+ y2- 4x+2 d) x2- 2xy+2y2+2y+5
Câu 7: CMR các biểu thức sau luôn âm với mọi giá trị của biến:
- x2+ 2x - 7 c) -x2 - 6x - 10
- x2 - 3x - 5 d) -x2+ 4xy - 5y2- 8y -18
Câu 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
 
Gửi ý kiến