Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bộ đề ôn Toán lớp 2 (Dịp nghi phòng dich)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Thuận
Ngày gửi: 09h:06' 11-03-2020
Dung lượng: 553.0 KB
Số lượt tải: 1874
Số lượt thích: 2 người (Mai Thị Hoa, Vũ Thị Kim Tuyến)
Đề 1
1/ Tính nhẩm:
3 x 4 = ...............
4 x 3 = ...............
2 x 6 = ...............
3 x 6 = ...............
3 x 5 = ...............
5 x 3 = ...............
2 x 7 = ...............
2 x 9 = ...............
5 x 6 = ...............
5 x 8 = ...............
5 x 4 = ...............
5 x 7 = ...............
3 x 8 = ...............
3 x 9 = ...............
5 x 9 = ...............
4 x 9 = ...............


2/ Tính (theo mẫu)?
4 x 5 + 10 =………………….
……………………………….
4 x 6 + 16 = ..............................
………………………………..
5 x 6 + 20 = ..............................
…………………………………….
d. 5 x 9 + 55 = ..........................
………………………………………..
3 x 9 - 20 = ..........................
…………………………………
3 x 7 - 9 = .............................
…………………………………


3/ Viết các số thích hợp vào ô trống?
Thừa số
3
3
3
3
3
3

Thừa số


9
2

8

Tích
18
3


154/ Lớp 2A có 9 bạn học sinh giỏi, mỗi học sinh giỏi được thưởng 4 quyển vở . Hỏi cô giáo cần mua tất cả bao nhiêu quyển vở?
Tóm tắt Bài giải
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

5/ 1. Kể tên các hình có trong hình vẽ bên.
2. Có bao nhiêu hình tam giác?
3. Có bao nhiêu hình tứ giác?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Đề 2
1/ Điền số:
a) 4 x 6 +16 = ………… b) 20 : 4 x 6 = ………
c) 16l + 5l – 10l = ……… d) 24kg – 13kg + 4kg = ………
a/ 3 x 6 + 41 = ………..                         c/ 4 x 7 – 16 =……………..
=………… =……………..
b/ 45 : 5 – 5 = …………                           d/ 16 : 2 + 37 =……………
= ………… =…………..
2/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
 1m = …....dm                    100cm = ……..m
 1m =…….cm                    10dm = ………m
Câu 3: Tìm tích của hai số 4 và 8 là:
A: 32 B: 33 C: 31 D: 34
Câu 4: 21 kg : 3 có kết quả là:
A: 7 kg B: 6 kg C: 4 kg D: 3 kg
Câu 5: 5 kg x 6 có kết quả là:
A: 30 kg B: 31 kg C: 29 kg D: 32 kg
Câu6: 4 x 8 – 10 có kết quả là:
A: 16 B:17 C: 19 D: 22
Câu 7: 5 x 5 + 6 có kết quả là:
A: 31 B: 30 C: 29 D: 33
Câu 8: 6 : 3 x 3 có kết quả là:
A: 8 B: 9 C: 6 D: 7
Câu 9: 8 : 2 : 2 có kết quả là:
A: 2 B: 3 C: 4 D: 5
Câu 10: Tính nhẩm:
8 x 2 = ……. 24 : 4 = ……. 18 : 3 = ……. 3 x 5 = …….
4 x 9 = ……. 30 : 5 = …….
5 cm x 2 = ….. 5dm x 5 = …..
Câu 11: Tính :
27 : 3 + 90 =………….....…=………….
45 - 40 + 7 =………….....…=…………..
4 x 8 - 20 =………….....…=…………
Câu 12: Đặt tính rồi tính:
45 + 39 18 + 65 81 – 19 100 – 84 97 - 5
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 13: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm mấy ngày ?
Bài giải
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 14: Nối đồng hồ ứng với cách đọc của nó :

 
15/ Có một số kg gạo đựng trong 5 túi. Mỗi túi có 5kg gạo. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……………………………………………………………
Đề 3
Bài 1: Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
a/ Kết quả của phép cộng 67 + 26 là :
A. 83 B. 93 C. 94 D. 95
b/ Phép trừ 100 - 57 có kết quả là:
A. 53. B. 44 C. 43 D. 33
c/ Tổng nào dưới đây bé hơn 56?
A. 50 + B. 49 + 7 C. 36 + 29 D. 48 + 6
d/ Số hình tam giác có trong hình bên là:
A.
 
Gửi ý kiến