Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bo de thi hk 2 let's go 1A,2A,1Bco kem file nghe tu lam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Ngân
Ngày gửi: 00h:10' 11-05-2016
Dung lượng: 14.6 MB
Số lượt tải: 1386
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hồng Phượng)
PHÒNG GD&ĐT TX PHỔ YÊN
TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II

Họ và tên: ………………………………
Lớp: 3……
 BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2015-2016
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 3
Thời gian: 40 phút

Marks:

Listening
Reading and writing
Speaking
Total


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q. 8
Q.9
Q.10
PART 1. LISTENING ( 20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pointt)
A.. /
 B. /

 C. /
 D. /


Question 2: Listen and draw the line. There is an example. ( 1 point)
A/B/C/D/
E/1--…. 2--….. 3--…… 4---……. 0-- E
Question 3. Listen and tick. (1 point)
1. Laura: Who is she ?

Jimmy.
A. /
B. /
 C. /

2. Lilly:How many books ?


John
 .


A.

/
B.

C./


3. Mary: How many cats?


Peter.A.B.
C./

4. Jane: What are these?


Tom.A. /


B./


C. /


Question 4. Listen and complete. (1point)
This is my (1) _________________.She is 30 years (2) ___________. She is (3) ___
____________and (4) ____________.
PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 5. Look and read. Put a tick ( /) or cross (X) in the box. (1point).
/1.Wake up.

/ 3.Watch TV.


/2. Do homework

/4. Make a mess

Question 6. Look and read. Write Yes or No (1pt).
/ 1.She is pretty. _________
/ 3.She is ugly.________

/ 2.He is Short.________
/ 4.She is fat. _________Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 point)
/

1. ATC


___ ___ T

/

2. ISX


S ___ ___

/

3. WACHT T.V


W___ ___CH TV

/

4. THERE


TH___ ___E

Question 8. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4.(1 point)
This is my (1)__________.She is (2) ________years old.She is (3)__________.She is (4)________.
/
/
/
/

Sister
pretty
young
ten

PART III : SPEAKING (2points) (10’)
Question 9, 10.
1. Listen and repeat
2. Point, ask and answer

3. Listen and comment
4. Interview

The End
PHÒNG GD VÀ ĐT PHỔ YÊN
TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN II

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA
CUỐI NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 3

PART 1: LISTENING ( 20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)
Tapecript:
1.He is my baby brother 2.She is my mother
3.This is my grandfather 4.He is my bother.
Answer: 1.A 2.B 3.C 4.D
Question 2. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt)
1.It is a table 2.This is my robot 3.This is a pencil case 4.These are crayons
Answer: 1-A 2- B 3-C4-D
Question 3. Listen and tick. (1 pt)
Tapecript:1.Laura: Who is she ?2. Lilly: How many books ?
Jimmy: She is my sisterJohn: There are two books.
3. Mary: How many cats?4. Jane: What are these?
Peter: there are five cats.Tom: These are yo-yoes.

Answer: 1-B 2- A 3-B 4-C

Question 4. Listen and complete. (1pt)
This is my (1) mother.She is 30 years (2)old
No_avatar

co mình hỏi là bài nghe này ở đâu vậy ạ

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓