Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BO DE THI HOC KY I TOAN 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thieu Khac Ty
Ngày gửi: 22h:37' 28-12-2020
Dung lượng: 125.6 KB
Số lượt tải: 999
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT……..
TRƯỜNG THCS……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1:
Tập hợp-Số phần tử của tập hợp.
Biết được tập hợp, số phần tử của tập hợp.
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%

2
0,5
5%

Chủ đề 2:
ƯCLN và BCNN

Biết cách tìm ƯCLN, UC, BCNN, BC
Vận dụng giải bài toán toán thực tế


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %2
1
10%

1
2
20%
3
3
30%

Chủ đề 3:
Thứ tự thực hiện các phép tính trong N
Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa trong N.
Vận dụng trong giải các bài toán tính toán, tìm x.Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
1
0,5
5%

4
2
20%


4
3
30%

Chủ đề 4:
Số nguyên. Phép cộng, trừ các số nguyên.
Biết số nguyên dương, số nguyên âm, so sánh,cộng hai
số nguyên
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%
1
0,5
5%
3
1
10%

Chủ đề 5:
Đoạn thẳng
Biết vẽ hình. Biết tính độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng.
Hiểu được tính chất: điểm nằm giữa hai điểm; trung điểm của đoạn thẳng.Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5
5%


3
2
20%


5
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
10
3
30%
9
5
50%
1
2
20%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút


PHÒNG GD&ĐT……
TRƯỜNG THCS ……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng và ghi ra giấy làm bài:

Câu 1: Cho tập hợp M =. Tập hợp M được viết bằng cách liệt kê các phần tử của nó là :
A. M = B. M = C. M = D. M = 

Câu 2: Có bao nhiêu số nguyên x thoả mãn −2 ≤ x ≤ 3 ?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3: Cho tập hợp M = {4;5; 6; 7}. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. {4} M B. {4; 5; 6} M C. {6; 7} M D. 5 M.

Câu 4: Kết quả sắp xếp các số −9 ;−1; −3; −8 theo thứ tự giảm dần là:
A. −1; −3; −8; −9 B. −9; −8; −3; −1
C. −1; −3; −9; −8 D. −9; −8; −1; −3.

Câu 5: Giá trị của biểu thức A = 23.22.20 là:
A. 2 B. 10 C. 1 D. 32

Câu 6: Chọn cách tính nhanh nhất: 12 + 48 + (-12) + 52 = ?
A. 12 + 48 + (-12) + 52 B. (-12) + 52 + 12 + 48
C. [12 + (-12)] + (48 + 52) D. 52 + 12 + 48 + (-12)

Câu 7: Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P. Kết luận nào sau đây là đúng?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓