Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BỘ ĐỀ THI THPTQG FILE WORD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Chí Thành
Ngày gửi: 19h:00' 03-07-2018
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 571
Số lượt thích: 2 người (Vũ Thụy Anh Thư, Trần Khoa Toàn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi thành phần: VẬT LÍ
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh; ………………………………………
Số báo danh: ……………………………………

Câu 1: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là
A. 4T. B. 0,5T. C. T. D. 2T.
Câu 2: Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?
A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.
B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.
C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung.
D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.
Câu 3: Suất điện động e = 100cos(100πt + π) (V) có giá trị cực đại là
A. 50
2 V B. 100
2 V C. 100 V . D. 50 V .
Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (ω>0). Tần số góc của dao động là
A. A B. ω. C. φ. D. x.
Câu 5: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng
A. lục. B. cam. C. đỏ. D. tím.
Câu 6: Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng động(khối lượng tương đối tính) là m thì nó có năng lượng toàn phần là
A. 2mc. B. mc2 C. 2mc2 D. mc.
Câu 7: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia laze là ánh sáng trắng. B. Tia laze có tính định hướng cao.
C. Tia laze có tính kết hợp cao. D. Tia laze có cường độ lớn.
Câu 8: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?
A. Giảm tiết diện dây dẫn. B. Tăng điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện.
C. Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi phát điện. D. Tăng chiều dài dây dẫn.
Câu 9: Trong một điện trường đều có cường độ , khi một điện tích E q dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là
A.
qE
d
B. qEd . C. 2qEd. D.
E
qd

Câu 10: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.
Câu 11: Cho các hạt nhân:
92
235
𝑈
92
238
𝑈;
2
4
𝐻𝑒 và
94
239
𝑃𝑢 Hạt nhân không thể phân hạch là
A.
92
238
𝑈
B.
94
239
𝑃𝑢
C.
2
4
𝐻𝑒
D.
92
235
𝑈

Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ chạy qua. Độ lớn cảmứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn được tính bởi công thức:
A. B = 2.10-7
r
I
B. B = 2.107
r
I
C. B = 2.10-7
I
r
D. B = 2.107
I
r

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại
 
Gửi ý kiến