Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2021 - BỘ 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Hải
Ngày gửi: 22h:13' 30-03-2021
Dung lượng: 244.7 KB
Số lượt tải: 1285
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Tấn Ngọc)
ĐỀ 6
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2021
MÔN HÓA HỌC
Thời gian: 50 phút

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Ag. B. Al. C. Na. D. Mg.
Câu 42: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ngay ở điều kiện thường?
A.Be. B.Al. C. Na. D.Fe.
Câu 43: Khí X sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Khí X là
A. CO2. B. O2. C. Cl2. D. N2.
Câu 44: Thủy phân hoàn toàn triglixerit bằng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng luôn thu được chất nào sau đây?
A. Etylen glicol. B. Ancol etylic. C. Natri axetat. D. Glixerol.
Câu 45: Kim loại Fe tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây thu được muối sắt(II)?
A. HNO3 đặc nguội. B.CuSO4. C. AgNO3. D. H2SO4 đặc, nóng.
Câu 46: Axit aminoaxetic không tác dụng với chất nào sau đây?
A. NaOH. B. H2SO4 loãng. C. CH3OH. D. KCl.
Câu 47:Công thức hóa học của phèn chua là
A. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
C. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 48:Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?
A. FeO. B. Fe2(SO4)3. C. Fe(OH)3. D. Fe2O3.
Câu 49: PE được trùng hợp từ
A. axetilen. B. polipropilen. C. etilen. D. vinylclorua.
Câu 50:Điện phân dung dịch muối nào sau đây thu được kim loại?
A. Mg(NO3)2. B. KCl. C. AgNO3. D. AlCl3.
Câu 51:Công thức phân tử của glucozơ là
A. (C6H10O5)n B.C6H12O6S C.C6H14O6 D.C12H22O11
Câu 52:Oxit nào sau đây không tan trong nước ở điều kiện thường?
A. BaO. B. CaO. C. K2O. D.Fe2O3.
Câu 53:Nước cứng tạm thời chứa những ion nào sau đây?
A.Na+, K+, HCO3-. B. Ca2+, Mg2+, HCO3-.
C. Ca2+, Mg2+, Cl-. D. Ca2+, Mg2+ , SO42-.
Câu 54:Công thức của sắt (III) hiđroxit là
A. Fe(OH)3. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Fe(OH)2.
Câu 54: Công thức của sắt(III)hiđroxit là
A. Fe(OH)3. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. Fe(OH)2.
Câu 55:Cho luồng khí CO dư qua ống đựng 16 gam Fe2O3 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Fe. Giá trị của m là
A.16,8. B.11,2. C. 5,6. D. 22,4.
Câu 56:Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam CaCO3 thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là
A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 1,12.
Câu 57:Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây.
Kết thúc thí nghiệm, dung dịch Br2 bị mất màu. Chất X là
A. Na.
B. CaO.
C. CaC2.
D. Al4C3.

/

Câu 58:Cho các phát biểu sau:
(a) Vinyl axetat có phản ứng trùng hợp.
 
Gửi ý kiến