Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bo de thi va kiem tra toan 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày gửi: 23h:13' 11-06-2008
Dung lượng: 267.5 KB
Số lượt tải: 494
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra toán 7-Đại số
Kiểm tra chương III tiêt.50....


Đề bài:
Bài 1(2 điểm)
Kết quả thống kê số từ dùng sai trong cac bài văn của lớp 7được cho trong bảng sau:
Số từ sai của 1 bài
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai
6
12
0
6
5
4
2
0
5


Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
a)Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A.36 B.40 C.38
b)Số cácgiá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A.8 B.40 C.9
Bài 2:( 8 điểm)
Một giáoviên theo dõi thời gian làm bài 1 bài tập ( thời gian tính theo phút)
của 30 học sinh.( ai cũng làm được) và ghi lại như sau.

10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14


a)Dấu hiệu ở đây là gì?
b)Lập bảng tần số và nhận xét.
c)Hãy chọn số phương án đúng trong các kết quả về số trung bình cộng sau:
A.8,6 B.8,9 C.9,8
d)Tìm mốt của dấu hiệu và vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Đáp án và biểu điểm chi tiết:
Bài 1:
a)Chọn B.40 (1 điểm )
b)Chọn C.9 (1 điêm)

Bài 2:
a) Dấu hiệu :Thời gian làm bài tập của mỗi học sinh. (1 điểm)
b) Bảng tần số ( 2 điểm)
Giá trị (x)
5
7
8
9
10
14

Tần số(n)
4
3
8
8
4
3

Nhận xét:HS làm nhanh nhất là 5 phút ,làm chậm nhất là 14phút.
Thời gian học sinh làm từ 8 đến 9 phút chiếm tỉ lệ cao nhất. (1 điểm)
c)Chọn A.8,6. (2 điểm)
d)
(Mốt của dấu hiệu là 8 và 9 (0,5 điểm)
(Biểu đồ: (1,5 điểm)
Đề kiểm tra môn toán 7-Hình học
Kiểm tra 1 tiết.Tiết 67.
I) Đề bài:
Bài (3 điểm).
a) Phát biểu tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác. Vẽ hình ghi giả thiết kết luận .
b)Cho hình vẽ:
Điền số thích hợp vào ô trống trong đẩng thức sau:
MG=........ME
MG=.........GE
GF=..........NF
Bài2:(3điểm)
Xét xem các câu sau đúng hay sai. Nếu sai hãy sửa lại cho đúng và giải thích .
a)Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất bao giờ cũng là góc nhọn.
b)Có tam giác mà độ dài 3 cạnh là 6cm,4cm,2cm.
c) Trọng tâm tam giác cách đều 3 đỉnh của nó.
d)Nếu tam giác có 2 đường trung tuyến đồng thời là đường cao thì đó là tam giác đều.
Bài 3:(4 diểm).
Cho tam giác nhọn ABC có AB>AC.Vẽ đường cao AH.
a)Chứng minh :HB>HC.
b) Chứng minh : >
c, So sánh góc BAH và góc CAH
II : Đáp án và biểu diểm
Bài 1:
a, Phân biệt đúng tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác ( 0,75Đ).
- vẽ hình ghi giả thiết - kết luận đúng ( 0,75 Đ)
b, MG=ME. (0,5 điểm)

MG=GE (0,5 điểm)
GF=NF (0,5 điểm)

Bài 2:
Mỗi ý đúng cho 0,75 điểm
a)Đúng.
b)Sai.Vì 4cm +2cm=6 cm mà tổng 2 cạnh của một tam giác thì lớn hơn 1 cạnh.
c)Sai. Vì giao điểm của 3 đường trung trực mới cách đều 3 đỉnh.
d)Đúng.
Bài 3:


Có CH là hình chiếu của đường xiên AC
BH là hình chiếu của đường xiên AB (0,5 điểm)
mà AB > AC => BH > CH (quan hệ giữa hình chiếu và đường xiên) (1 điểm)
b)Xét (ABC có :
đối diện cạnh AC 
đối diện cạnh AB
mà AB > AC (>(quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong 1 tam giác ) (1 điểm )
c, Vì 


 (0,5 đ)
mà 
Suy ra (0,5 đ)
Đề kiểm tra hình học 7
Kiểm tra chương II: Tiết 46
( Thời gian làm bài :45`)
Đề số 01

I) Đề bài :
Bài 1 (1đ) .
Điền từ thích hợp để hoàn thiện các câu sau đây về định nghĩa và tính chất của tam giác cân
a, Tam giác cân là.....................có ................bằng nhau
b, Trong một tam giác cân 2góc ...................bằng nhau
Bài 2(3đ)
Phát hiện sự đúng ,sai trong các câu sau:
a, Nếu một tam giác vuông có 1 góc nhọn bằng 450thì tam giác đó là tam giác vuông cân
b,Nếu hai tam giác có 3 góc bằng nhau từng đôi một thì 2 tam giác đó bằng nhau
c,Trong 1 tam giác vuông cạnh huyền lớn hơn mỗi cạnh góc vuông
d, Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong của tam giác đó
Bài 3(5,5đ).
Cho góc nhọngọi C là một điểm thuộc tia phân giác góc 
Kẻ CA vuông góc với Ox (A(Ox),kẻ CB vuông góc với Oy (B(Oy)
a, CMR: CA=CB
b, Gọi D là giao điểm của BC và Ox,gọi E là giao điểm của AC vàOy So sánh độ dài CD và CE
c, Cho biết OC=13(cm) , OA=12(cm). Tính độ dài AC

II, Đáp án và biểu điểm
Bài 1:
a, tam giác 2cạnh (1đ)
b, kềđáy (0,5đ)
Bài 2:
Mỗi ý đúng cho 0,75 điểm.
a, Đúng
b, sai
c, Đúng
d, Sai
Bài 3:
Vẽ hình ghi GT-KL đúng cho 1 điểm


a, Xét (OAC =(OBC có:
(vì OC là phân giác ) (0,5 đ)
OC là cạnh huyền chng (0,5 đ)
((OAC=(OBC (cạnh huyền - góc nhọn) (0,5 đ)
(CA= CB (0,5 đ)
b)(OAC =(OBC (cmt)
(CA=CB (0,5 đ)
Chỉ ra( ACD =(BCE ( cgv - gn) (0,5 đ)
suy ra CD =CE (0,5 đ)

c, Trong (AOC có AC2 =OC2 -OA2 (0,5 đ)
Thay và tính :AC=5 cm (0,5 đ)

Đề số 2 -Tiết 67-Hình học
Câu 1(2đ) Trong trường hợp bằng nhau c-g-c của 2 tam giác . vẽ hình ghi GT - KL minh hoạ
Câu 2( 3đ) Điền dấu X vào ô trống (...) một cách thích hợp
Câu
Đúng
Sai

1,Tam giác cân có một góc bằng 600là tam giác đều .
2.Nếu 1 cạnh và 2 góc của tam giác này bằng một cạnh và 2 góc của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau
3.Nếu góc B là góc nhọn ở đáy của 1 tam giác cân thì góc B phải là góc nhọnCâu 3 (5đ)
Cho (ABC cân có AB =AC =5cm , BC =8cm . Kẻ AH vuông góc với BC (H(BC)
a, c/m HB=HC và 
b, Tính độ dài AH
Đáp án và biểu điểm
Câu 1:
a)Phát biểu đúng (1 điểm)
b)Vẽ hình ,ghi giả thiết kết luận đúng (1 điểm)
Câu 2:Mỗi ý điền đúng cho một điểm
1. Đúng
2. Sai
3. Đúng
Bài 3:
a)Chỉ ra:
( vuôngABH=( vuôngACH(cạnh huyền –góc nhọn) (1 điểm)
=>BH=CH (0,75 điểm)
=>BÂH=CÂH(0,75 điểm)
b)áp dụng pitago chỉ ra:AH2=AC2-CH2 (0,75 điểm)
Tính được:AH=3 cm(1 điểm)
Đề 2 -Đại số 7-Tiết 50
Đề bài
Bài 1:(4 điểm)
Bảng liệt kê số điểm kiểm tra của 20 học sinh là như sau :
Số điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số
1
0
4
5
2
3
3
0
2
0

Điền vào chỗ (...) trong các biểu thức sau :
a, Số học sinh đạt điểm 9 là ................
b, Số học sinh bị điểm dưới trung bình là...........
c, Tỉ số cao nhất của các điểm kiểm tra là .........
d, Giá trị trung bình của điểm số là....................
Bài 2 :(6 điểm)
Bảng liệt kê số ngày vắng mặt của 30 học sinh trong một kì học như sau :
1
0
2
1
2
3
4
2
5
0

0
1
2
1
0
1
2
3
2
4

2
1
0
2
1
2
2
3
1
2

a, Dấu hiệu ở đây là gì ?
b, Lập bảng tần số và nhận xét
c,Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Biểu điểm và đáp án
Bài 1 :
a.2
b.10
c.5,1
B ài 2 :
a,Dấu hiệu ở đây là số ngày vắng mặt của 30 học sinh (1đ)
b,Bảng tần số (2 điểm )
Số ngày
0
1
2
3
4
5


Tần số
5
8
11
3
2
1
Tổng

 *,Nhận xét :(1điểm )
- Học sinh nghỉ nhiều nhất là 5 ngày
- Có 5 học sinh không nghỉ ngày nào
- Có 1 học sinh nghỉ 5 ngày (nhiều nhất )
- Số học sinh nghỉ 2 ngày chiếm tỉ lệ cao nhất
c) Biểu đồ đoạn thẳng chính xác (2điểm)
Trường T.H.C.S Việt Thuận
Nhóm toán 7
==(((==Bài 1: (2điểm)
Bài kiểm tra toán của 1 lớp có kết quả như sau :
4 điểm 10 4 điểm 6
3điểm 9 6 điểm 5
7điểm 8 3 điểm 4
10 điểm 7 3 điểm 3
a, Lập bảng tần số
b, Khoanh tròn trước chữ cái đứng trước mốt của dấu hiệu.
A.7 ;B.6,7 ;C.7
Bài 2: (1điểm)
Cho (ABC có Â =700 ;Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý đúng:
M.AB>AC >BC
N.BC >AC >AB
P.AC >BC >AB
Bài 3: (1điểm)
Tính tích hai đơn thức và rồi tính giá trị của đơn thức tìm được tại x=3vày=
Bài 4: (2,5điểm) Điền đơn thức thích hợp vào (
a)3x2y+( =2x2y
b)4xy2-( =6xy2
c)( +( -=7x3
d)( - =
Bài 5: (0,5điểm)
Nghiệm của đa thức P(x)=6-2x là số nào trong các số sau(khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ):
A.2 B.3 C.6
Bài 6: (3điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở C có góc  =600.Tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E . Kẻ EK vuông góc với AB (K(AB).
a) Chứng minh : AC=AK và AE(CK
b, KA=KB
c, EB>AC


Đề kiểm tra toán giữa kì II-toán lớp7
( Thời gian 120`)
Đề bài:
Bài 1: (2điểm)
Bài kiểm tra toán của 1 lớp có kết quả như sau :
4 điểm 10 4 điểm 6
3điểm 9 6 điểm 5
7điểm 8 3 điểm 4
10 điểm 7 3 điểm 3
a, Lập bảng tần số
b, Khoanh tròn trước chữ cái đứng trước mốt của dấu hiệu.
A.7 ;B.6,7 ;C.7
Bài 2: (1điểm)
Cho (ABC có Â =700 ;Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý đúng
M.AB>AC >BC
N.BC >AC >AB
P.AC >BC >AB
Bài 3: (1điểm)
Tính tích hai đơn thức và rồi tính giá trị của đơn thức tìm được tại x=3vày=
Bài 4: (2,5điểm)
Cho 2 đa thức
M=3,5
N=
a, Thu gọn các đa thức M và N
b, tính :M+N;M-N
Bài 5: (0,5điểm)
Nghiệm của đa thức P(x)=6-2x là số nào trong các số sau((khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ):
A.2 B.3 C.6
Bài 6: (3điểm)
Cho tam giác ABC vuông ở C có góc  =600.Tia phân giác của góc BAC cắt BC ở E . Kẻ EK vuông góc với AB (K(AB).
a) Chứng minh :a, AC=AK và AE(CK
b, KA=KB
c, EB>AC

II)Đáp án và biểu điểm:
Bài 1:
a)(1 điểm)
Giá trị(x)
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số(n)
3
3
6
4
10
7
3
4


b)Khoanh tròn A.7 (0,25điểm)
c)Khoanh tròn B.6,7 (0,75 điểm)
Bài 2:Khoanh tròn N.B
 
Gửi ý kiến