Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bộ đề toán 6 cả năm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Doàn Văn Phai
  Ngày gửi: 22h:31' 26-12-2017
  Dung lượng: 84.1 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  và tên : Đoàn Văn phái
  môn :toán 6
  THCS Nam Hùng
  KIỂM TRA 45’( 18)
  A. Phần trắc nghiệm:
  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
  1. Cho tập hợp A = { 0; 1; 2; 3; 4} ta có:
  A. 6 ( A; B. 2 ( A; C. 4 ( A; D. 2 ( A và 4 ( A
  2. Số tự nhiên liền sau số tự nhiên a là:
  A. a + 1(a ( N); B. a - 1(a ( N); C. a + 2 (a ( N); D. a - 2 (a ( N)
  3. Tập hợp B = { x ( N / x 10 } có:
  A. 9 phần tử; B. 10 phần tử; C. 11 phần tử; D. 12 phần tử
  4. Giá trị của luỹ thừa 34 là:
  A. 9; B. 12; C. 27; D. 81
  B. Phần tự luận:
  Câu 1: Tính:
  22. 23 . 32
  32 . 75 + 32 . 25
  27 . 65 + 35 . 33 - 150
  15 : { 120 : [ 35 + ( 80 - 25 . 3)]}
  Câu 2:
  2. x - 16 = 23
  4.(x + 25) = 120
  .
  Câu 3: Bạn An có 30 000 đồng dùng để mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 3000 đồng, loại II giá 1500 đồng. Bạn An mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:
  Bạn An chỉ mua vở loại I.
  Bạn An mua 5 quyển vở loại I, số tiền còn lại mua vở loại II

  Đáp án:
  Trắc nghiệm: Đúng mỗi câu cho 0,5đ
  Câu
  1
  2
  3
  4
  
  Đáp án
  D
  A
  C
  D
  
  
  Tự luận:
  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  Câu 1
  (3,5đ)
   22. 23 . 32
  = 4.8.9 = 282
  32 . 75 + 32 . 25
  = 32( 75+ 25)
  = 9.100 = 900
  27 . 65 + 35 . 33 - 150
  = 27.65 +35.27-150
  =27(65+35)-150=27.100-150
  =2700-150=2550
  15 : { 120 : [ 35 + ( 80 - 25 . 3)]}
  =15:{120:[35+5]}
  =15:{120:40}
  =15:3=5
  
  0,5đ

  0.5đ
  0,5đ

  0,25đ
  0,5đ
  0,25đ

  0,25đ
  0,25đ
  0,5đ

  
  Câu 2
  1,5đ
  2. x - 16 = 23
  2x = 8 +16
  X = 12
  4.(x + 25) = 120
  X+25 =120:4
  X = 5

  
  0,5đ
  0,25đ

  0,25đ
  0,5đ
  
  Câu 3
  (3đ)
  số vở loại I An mua được là
  30000: 3000= 10( quyển)
  Vậy An mua được nhiều nhất 10 quyển vở loại I
  số tiền mua 5 quyển vở loại I là
  5. 3000= 15000( đồng)
  số quyển vở loại II An mua là
  ( 30000- 15000): 1500=10(quyển)
  vậy An mua được nhiều nhất 10 quyển vở loại II
  

  0,5đ

  0,5đ

  0,5đ
  0,5đ
  
  
  
  
  
  

  kiểm tra ( 45 phút) tiết 39

  A. Trắc nghiệm:
  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
  1. Tập hợp A = { x(N/ x 5} là:
  A. {1; 2; 3; 4}; B. {0;1;2;3;4;5}; C. {1;2;3;4;5}; D. {0;1;2;3;4}.

  2. Số tự nhiên n thoả mãn 9 . 3n = 243 là:
  A. n = 0;
   
  Gửi ý kiến