Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bộ đề toán 6 cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Doàn Văn Phai
Ngày gửi: 22h:31' 26-12-2017
Dung lượng: 84.1 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
và tên : Đoàn Văn phái
môn :toán 6
THCS Nam Hùng
KIỂM TRA 45’( 18)
A. Phần trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Cho tập hợp A = { 0; 1; 2; 3; 4} ta có:
A. 6 ( A; B. 2 ( A; C. 4 ( A; D. 2 ( A và 4 ( A
2. Số tự nhiên liền sau số tự nhiên a là:
A. a + 1(a ( N); B. a - 1(a ( N); C. a + 2 (a ( N); D. a - 2 (a ( N)
3. Tập hợp B = { x ( N / x  10 } có:
A. 9 phần tử; B. 10 phần tử; C. 11 phần tử; D. 12 phần tử
4. Giá trị của luỹ thừa 34 là:
A. 9; B. 12; C. 27; D. 81
B. Phần tự luận:
Câu 1: Tính:
22. 23 . 32
32 . 75 + 32 . 25
27 . 65 + 35 . 33 - 150
15 : { 120 : [ 35 + ( 80 - 25 . 3)]}
Câu 2:
2. x - 16 = 23
4.(x + 25) = 120
.
Câu 3: Bạn An có 30 000 đồng dùng để mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 3000 đồng, loại II giá 1500 đồng. Bạn An mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:
Bạn An chỉ mua vở loại I.
Bạn An mua 5 quyển vở loại I, số tiền còn lại mua vở loại II

Đáp án:
Trắc nghiệm: Đúng mỗi câu cho 0,5đ
Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
A
C
D


Tự luận:
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(3,5đ)
 22. 23 . 32
= 4.8.9 = 282
32 . 75 + 32 . 25
= 32( 75+ 25)
= 9.100 = 900
27 . 65 + 35 . 33 - 150
= 27.65 +35.27-150
=27(65+35)-150=27.100-150
=2700-150=2550
15 : { 120 : [ 35 + ( 80 - 25 . 3)]}
=15:{120:[35+5]}
=15:{120:40}
=15:3=5

0,5đ

0.5đ
0,5đ

0,25đ
0,5đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,5đ


Câu 2
1,5đ
2. x - 16 = 23
2x = 8 +16
X = 12
4.(x + 25) = 120
X+25 =120:4
X = 5


0,5đ
0,25đ

0,25đ
0,5đ

Câu 3
(3đ)
số vở loại I An mua được là
30000: 3000= 10( quyển)
Vậy An mua được nhiều nhất 10 quyển vở loại I
số tiền mua 5 quyển vở loại I là
5. 3000= 15000( đồng)
số quyển vở loại II An mua là
( 30000- 15000): 1500=10(quyển)
vậy An mua được nhiều nhất 10 quyển vở loại II


0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đkiểm tra ( 45 phút) tiết 39

A. Trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Tập hợp A = { x(N/ x  5} là:
A. {1; 2; 3; 4}; B. {0;1;2;3;4;5}; C. {1;2;3;4;5}; D. {0;1;2;3;4}.

2. Số tự nhiên n thoả mãn 9 . 3n = 243 là:
A. n = 0;
 
Gửi ý kiến