Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bộ đề trắc nghiệm đại số 8 chương 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: cop
Người gửi: Nguyễn Đức Chung
Ngày gửi: 19h:47' 30-10-2017
Dung lượng: 109.1 KB
Số lượt tải: 7495
Số lượt thích: 2 người (Phạm Thanh Hải, Lê Thanh Toàn)

Mã đề: 150


Câu 1. ơng của phép chia (3x5-2x3+4x2):2x2 bằng
Ax3-x+2 Bx3+x+2 Cx5-x3+2x2 D. 3x3-2x+4
Câu 2. Giá trị của biểu thức A = (4x - 5)(2x + 3) - 4(x + 2)(2x - 1) + (10x + 7) là:
A.x B.0 C.1 D.-1
Câu 3. Rút gọn biểu thức x(x - y) - y(x + y) + x2 + y2 ta được:
A.2xy B.2x2 C.-2xy D.2y2
Câu 4. Khi nhân đơn thức A với đa thức B + C ta được:
A.AB + C B.B + AC C.AB + BC D.AB + AC
Câu 5. Khi phân tích đa thức a3 - a2x - ay2 + xy2 thành nhân tử ta được:
A.(x - a)(a - y)(a + y) B.(a - x)(y - a)(y + a) C.(a + x)(a - y)(a + y) D.(a - x)(a - y)(a + y)
Câu 6. Điền vào chỗ trống: A = = 
A.2xy B.xy C.-2xy Dxy
Câu 7. đa thức 5x2-4x +10xy-8y phân tích thành nhân tử
A..(5x+4)(x-2y) B..(5x-2y)(x+4y) C. (x+2y)(5x-4) D..(5x-4)(x-2y)
Câu 8. Kết quả của phép chia 5x2y4 : 10x2y là
A.2y3 By4 Cxy3 Dy3
Câu 9. Đa thức 12x-9-4x2 đợc phân tích thành
A.-(2x+3)2 B.(3-2x)2
C.-(2x-3)2 D.(2x-3) (2x+3)
Câu 10. Giá trị của đa thức x2 - y2 - 2y - 1 tại x = 93 và y = 6 là:
A.8649 B.6800 C.8600 D.8698
Câu 11. Dư của phép chia đa thức A = 5x3 - 3x2 + 7 cho đa thứ (x2 + 1) là:
A.5x - 3 B.5x + 3 C.-5x + 3 D.0
Câu 12. Trong các hằng đẳng thức sau, hãy chỉ ra hằng đẳng thức nào là "lập phương của một tổng":
A.a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2) B.(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
C.(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 D.a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)
Câu 13. Điền vào chỗ trống : 
A.2x3 - 1 B. 8x3 + 1 C.8 - x3 D.8x3 - 1
Câu 14. Khi chia đa thức (-2x5 + 3x2 - 4x3) cho đơn thức -2x2 ta được:
A. -x3 + 2x - B.x3 - 2x + C.x3 + 2x - D. x3 - x + 2
Câu 15. phân tích đa thức 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 thành nhân tử :
A.(2x - y)3 B.(2x + y)3
C. (2x + y3)3 D. (2x3 + y)3
Mã đề: 184


Câu 1. Giá trị của biểu thức A = (4x - 5)(2x + 3) - 4(x + 2)(2x - 1) + (10x + 7) là:
A.-1 B.1 C.0 D.x
Câu 2. phân tích đa thức 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 thành nhân tử :
A.(2x + y)3 B.(2x - y)3
C. (2x + y3)3 D. (2x3 + y)3
Câu 3. đa thức 5x2-4x +10xy-8y phân tích thành nhân tử
A..(5x-4)(x-2y) B. (x+2y)(5x
 
Gửi ý kiến