Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bồi dưỡng hsg chia hết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Văn Hưng
Ngày gửi: 19h:20' 05-08-2021
Dung lượng: 304.5 KB
Số lượt tải: 390
Số lượt thích: 0 người
CÁC DẤU HIỆU CHIA HẾT
Bài 1. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số chia hết cho 5 và cho 27 biết rằng hai chữ số giữa của số đó là 97
.
Vậy số đó là 2970
Bài 2. Hai số tự nhiên a và 2a đều có tổng các chữ số bằng k. Chứng minh rằng a chia hết cho 9.
Lần 1 
Lần 2 
Lần 3 
Dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9
Bài 3. Chứng minh rằng số gồm 27 chữ số 1 thì chia hết cho 27
Lần 1 
Lần 2 Bài 4. Chứng minh rằng số gồm 81 chữ số 1 thì chia hết cho 81
Lần 1
Lần 2
Lần 3


Bài 5. Cho số tự nhiên bằng ba lần tích các chữ số của nó
a) Chứng minh rằng b chia hết cho a.
b) Tìm các số nói trên.
Lần 1 Lần 2

Bài 5*. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó chia hết cho tích các chữ số của nó 
Bài 6*. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng số đó chia hết cho tích .
Lần1

Lần 2

Lần 3
Bài 7. Cho A = 13! – 11!
A có chia hết cho 2 hay không
A = 13! – 11! = 11! (12.13 – 1) = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.155 chia hết cho 2
A có chia hết cho 5 hay không ?
A = 13! – 11! = 11! (12.13 – 1) = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.155 chia hết cho 5
Chia hết cho 155 hay không ?
A = 13! – 11! = 11! (12.13 – 1) = 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.155 chia hết cho 155
Bài 8. Tổng các số tự nhiên từ 1 đến 154 có chia hết cho 2 hay không ? Có chia hết cho 5 hay không ?
1 +2 +3 +4 +....+154=155.77 không chia hết cho 2
1 +2 +3 +4 +....+154=155.77 chia hết cho 5

Bài 9. Cho A = 119 + 118 + 117 + … + 11 + 1. Chứng minh rằng A chia hết cho 5
A = 119 + 118 + 117 + … + 11 + 1 Có 10 số hạng mỗi số hạng có tận cùng bằng 1
Suy ra A có tận cùng bằng 0 Vậy A chia hết cho 5
Bài 10. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì n2 + n + 6 không chia hết cho 5.
Cách 1: n2 + n + 6 = n(n+1) + 6
Vì n(n+1) là tích của hai số tự nhiên liên tiếp
Tích của hai số tự nhiên liên tiếp thì có tận cùng là 0; 2 ; 6
Suy ra : n2 + n + 6 có tận cùng là 6; 8; 2
Vậy n2 + n + 6 không chia hết cho 5
Cách 2: 6 chia 5 dư 1
n chia 5 dư 0 thì n2 chia 5 dư 0 suy ra: n2 + n + 6 không chia hết cho 5
n chia 5 dư 1 thì n2 chia 5 dư 1 suy ra: n2 + n + 6 không chia hết cho 5
n chia 5 dư 2 thì n2 chia 5 dư 4 suy ra: n2 + n + 6 không chia hết cho 5
n chia 5 dư 3 thì n2 chia 5 dư 9 suy ra: n2 + n + 6 không chia hết cho 5
n chia 5 dư 4 thì n2 chia 5 dư 1 suy ra: n2 + n + 6 không chia hết cho 5
Bài 11. Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 1000, có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.
Bài 12. Tìm các số tự nhiên chia cho 4 thì dư 1, còn chia cho 25 thì dư 3.
Lần 1 
Lần 2 

Lần 3 

Bài 13. Tìm các số tự nhiên chia cho 8 thì dư 3, chia cho 125 thì dư 12.

Bai 14. Có phép trừ hai số tự nhiên nào mà số trừ gấp ba lần hiệu và số bị trừ bằng 1030 hay không?

Bài 15. Điền các chữ số thích hợp vào dấu * , sao cho :

Bài 16. Tìm các
 
Gửi ý kiến