Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bốn đề kiẻm tra chuong 1 dai so 7 đa dang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quyền
Ngày gửi: 19h:09' 09-11-2014
Dung lượng: 229.5 KB
Số lượt tải: 669
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên học sinh: ..............................................
A. ĐỀ BÀI:

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Khoanh vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Từ đẳng thức 3.6 = 2.9, tỉ lệ thức nào dưới đây là đúng:
A. B. C. . D. 
2. Câu nào sau đây đúng?
A. 0,2(35)N B. 0,2(35)R C. 0,2(35)I D. 0,2(35) Z
3. Tìm hai số x, y biết: = và x2 - y2 = -4.
A. x= , y = hoặc x=- , y =- B. x= , y = hoặc: x=- , y =- 
C. x= , y = hoặc x= - , y = - D. x= , y = hoặc x=- , y =- 
4. Tìm x, y, z biết và x + z – y = 12
A.x = 15 , y = 24 , z = 21 B.x = -15 , y = -24 , z = -21
C. Cả đáp án A và B đều sai.
5. Kết quả của biểu thức là:
A. B. C. D. 
6. Giá trị x là:
A. 16 B. 28 C. 30 D. 27
7. Tìm x, biết : . Kết quả x bằng :
A. B. C. D.
8. = 3 thì x bằng:
A. 9 B. 6. C. – 9 D. – 6
II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Tính
a) b) 
Bài 2 (2,75 điểm) Tìm các số a, b,c biết:
a) và a + b = - 15 b) và a + 2b - 3c = - 20
Bài 3.(2,5 điểm)
Lớp 7A có ba tổ tham gia thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Số kilôgam giấy vụn của ba tổ I, II, III lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 5. Biết số kilôgam giấy vụn của tổ I và III hơn tổ II là 27kg.
Hỏi mỗi tổ thu gom được bao nhiêu kilôgam giấy vụn?
Bài 4.( 0,75 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A= 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên:.................. Thứ.....ngày…….tháng…….năm…….
Lớp:7........... KIỂM TRA: ĐẠI SỐ: Chương 1. (45 phút)

Điểm Lời phê của giáo viên

Đề 2:

1. Thực hiện phép tính: …………………………………………………….(1,5đ)
a) ; b) ; c) 
2. Tim x, biết:………………………………………………………………….(3,5đ)
a) ; b) = ; c) 
3. Từ tỉ lệ thức:…………………………………………………………………(2 đ)
 (a, b, c, d Є Z ; b, d ≠ 0). Hãy suy ra: .
4. Tìm các số x, y, z biết rằng: ………………………………………………(1,5đ)
 và x + y – z = 138.
5. Biết các cạnh hình chữ nhật tỉ lệ với 4; 5; 3 và chu vi của nó bằng 120m. Tính các cạnh của tam giác đó. (1,5đ)
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên học sinh: ..............................................

Đề kiểm tra:
Câu 1: ( 0.5đ)Tìm , biết x = 
Câu 2: ( 1đ) Tính ; 
Câu 3: ( 2đ)Tính giá trị biểu thức ( tính nhanh nếu có thể)
a/ b/ 
Câu 4: ( 0.5đ) Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ hai
a/ 7,923 b/ 79,1364
Câu 5: ( 0.5đ)Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên 1,2 : 3,24
Câu 6: ( 3đ
 
Gửi ý kiến