Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

[ĐS 10] Chương 4. Bất đẳng thức và bất phương trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 06h:41' 12-01-2018
Dung lượng: 181.5 KB
Số lượt tải: 3675
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Xuân)
CHƯƠNG IV
BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Câu 1. Cho ab + bc + ca = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a² + b² + c²
A. 1/3 B. 1/2 C. 1 D. 3/2
Câu 2. Cho hai số thực a, b thỏa mãn a² + b² = 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = ab + a + b.
A. 4 B. 3 C. 3/2 D. 2
Câu 3. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn a² + 2b² + 2c² = 1. Tìm giá trị lớn nhất của P = ab – ac + 2bc.
A. 1/4 B. 1/2 C. 1/3 D. 1
Câu 4. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn abc = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = a²(1 + b²) + b²(1 + c²) + c²(1 + a²).
A. 2 B. 4 C. 3 D. 6
Câu 5. Cho năm số thực a, b, c, d, e thỏa mãn ab + ac + ad + ae = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = a² + b² + c² + d² + e².
A. 2 B. 4 C. 1 D. 8
Câu 6. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa a³ + b³ + c³ = 8. Tìm giá trị lớn nhất của P = a(b + c)
A. 3 B. 7/2 C. 5 D. 4
Câu 7. Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b ≤ ab. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = a³ + b³
A. 16 B. 8 C. 54 D. 12
Câu 8. Cho hai số thực a, b thỏa mãn a4 + b4 = 1. Tìm giá trị lớn nhất của P = ab(a² + b²)
A. 1/2 B. 1/4 C. 1 D. 2
Câu 9. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a4 + b4 + c4 = 9. Tìm giá trị lớn nhất của P = ab(c + 3)
A. 9 B. 10 C. 7 D. 8
Câu 10. Cho hai số thực a, b ≠ 0 thỏa mãn a² + b² = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = a6/b² + b6/a².
A. 2 B. 1/4 C. 1/2 D. 1/8
Câu 11. Cho hai số thực a, b dương thỏa mãn a³ + b³ ≤ ab. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = 
A. 1 B. 1/2 C. 2 D. 1/4
Câu 12. Cho hai số thực a, b thỏa a² + b² ≥ 1 và ab > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = (a5 + b5)(a + b)
A. 1 B. 1/2 C. 1/4 D. 1/8
Câu 13. Cho hai số thực a, b dương thỏa a4 + b4 ≤ a² + b². Tìm giá trị lớn nhất của P = ab(a + b + 1)
A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 14. Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn abc ≥ 1. Tìm giá trị lớn nhất của
P = 
A. 1/3 B. 1/6 C. 1 D. 1/9
Câu 15. Cho các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = 
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 16. Cho hai số thực dương a, b. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = 
A. 4 B. 2 C.  D. 3
Câu 17.
No_avatarf

cần có đáp án ạ

 
Gửi ý kiến